Står du på en valgliste?

Fylkestingsvalget 2015: 13 partier har levert forslag til valgliste i Buskerud innen fristen. Se hvilke navn som står på listene.

Tirsdag 31. mars klokka 12:00 gikk fristen ut for å levere forlag til liste i Buskerud i forbindelse med høstens fylkestingsvalg.

- 13 partier har levert forslag til liste til fylkeskommunen innen fristen, sier valgansvarlig Mona Bjørnsrud i Buskerud fylkeskommune.

Følgende partier har levert liste i Buskerud:

 1. Arbeiderpartiet
 2. Demokratene i Norge
 3. Fremskrittspartiet
 4. Høyre
 5. Kristelig Folkeparti
 6. Kystpartiet
 7. Miljøpartiet de Grønne
 8. Partiet De Kristne
 9. Piratpartiet
 10. Rødt
 11. Senterpartiet
 12. Sosialistisk Venstreparti
 13. Venstre

Kontakter alle kandidatene

Buskerud fylkeskommune skal nå undersøke om listene oppfyller valgloven.

- Vi tar nå kontakt med alle listekandidatene og forteller dem at de står på en valgliste, sier Bjørnsrud.

Bjørnsrud understreker at det er endringer i valgloven siden forrige kommunestyre- og fylkestingsvalg når det gjelder rett til å kreve seg fritatt fra valg.

- Nytt i valgloven gjør at kandidatene nå kan kreve seg fritatt uten at de må melde flytting eller melde seg inn i et annet parti. Det holder at de skriftlig gir beskjed til fylkesvalgstyret at de ikke ønsker å stå på den aktuelle lista, forklarer Bjørnsrud.

Fylkeshuset sommer
Det skal velges 43 representanter til fylkestinget i Buskerud.

Listeforslagene skal etter valgloven § 6-1 andre ledd oppfylle følgende vilkår:

 • angi hvilket valg det gjelder
 • ha en overskrift som angir partiet eller gruppen som har satt frem forslaget
 • overskrift på listeforslag fra politiske partier som er registrert i Partiregisteret skal være enslydende med partiets registrerte navn
 • angi hvilke kandidater som stiller til valg
 • være underskrevet av et visst antall personer
 • inneholde navn på tillitsvalgte

Det er fylkesvalgstyret som har ansvaret for behandling og godkjenning av listeforslag til fylkestingsvalget i 2015. Fylkesvalgstyret er valgt av fylkestinget.

- Fylkesvalgstyret skal godkjenne listeforslagene 27. mai, avslutter Mona Bjørnsrud.

Alle listene ligger nå til offentlig ettersyn i resepsjonen i fylkeshuset i Drammen. 


Publisert 7. april 2015, oppdatert 10. september 2015.