Nytt karrieresenter åpnet på Ringerike

Målet er å tilby karriereveiledning med et livslangt fokus.

Torsdag åpnet Ringerike Karrieresenter i nye flott lokaler i Storgata 14 i Hønefoss.

Fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås i Buskerud fylkeskommune stod for åpningen sammen med NAV-direktør Elisabeth Holen og ordførerne Kjell B. Hansen (Ringerike kommune) og Per Berger (Hole kommune).

Ringerike Karrieresenter er et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune, NAV Buskerud og kommunene.

Målet med senteret er å tilby karriereveiledning med et livslangt fokus.

Buskerud fylkeskommune har fire karrieresentre, som tilbyr veiledning til i hovedsak voksne, knyttet til valg av videregående opplæring, universitets- og høgskolestudium, yrkesveiledning samt kontakt med arbeidslivet.

Karrieresentrene skal gjøre folk bedre i stand til å velge utdanning og yrke. De besøkende vil få tilbud om karrieresamtaler rundt utdanning og yrkesvalg, samt testing av interesser og anlegg.


Publisert 9. oktober 2015, oppdatert 9. oktober 2015.