Nytt sonesystem: Billigere bussreiser for mange

Antall soner reduseres fra over 70 til 21. Det gir billigere bussreise for mange, og er første steg på veien mot et felles sonesystem med Oslo og Akershus.

Brakar innfører det nye sonesystemet i Buskerud mandag 31. august.

De nye sonene vil følge dagens kommunegrenser.

I nedre Buskerud (Røyken, Hurum, Lier, Drammen og Nedre Eiker) er sonene allerede basert på kommunegrensen, og det er derfor først og fremst reisende i kommunene nord for Nedre Eiker som vil merke endringene. 

Nytt sonesystem vil gi billigere reise for de fleste som blir berørt fordi de nå må reise over færre soner.

Brakar gjør ingen prisendringer i forbindelse med ny soneinndeling, men innfører betaling for maks fem soner.

Det betyr at ingen skal betale billett som koster mer enn prisen for fem soner. I dag er det betaling for maks ti soner.

Nedenunder følger noen eksempler på prisreduksjoner:

Nytt sonesystem

Bevilget 6,5 millioner kroner

Soneendringen ble vedtatt av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune sommer 2014, og det ble i 2015 bevilget 6,5 millioner kroner per år for å kompensere Brakar for tap av inntekt.

-Det nye sonesystemet vil gjøre det enklere for de reisende å orientere seg om priser, og mange får billigere reiser, sier Trond Johansen som er leder av hovedutvalget for samferdselssektoren.

- Det nye sonesystemet er i bedre overensstemmelse med sonesystemet til Ruter. Denne tilpasningen er nødvendig for på sikt å få felles takstsystem mellom Buskerud og Oslo/Akershus, sier han.

Veien videre mot et felles pris- og sonesystem

Et enklere sonesystem er en forutsetning for et felles pris- og sonesystem på Østlandet. Brakar vil jobbe videre for å samordne sonesystemene.

Neste fase i arbeidet er samtaler med NSB om felles sonesystem i Buskerud. Dette vil gi de reisende overgang mellom tog og buss i fylket, på samme billett.

Linje 200 Hønefoss – Oslo

Linje 200 vil få nye soner, men prisene blir ikke samordnet med Brakars øvrige pris- og sonesystem inntil linjen er konkurranseutsatt 1. august 2016.

Her vil ny sonestruktur gi billigere reiser for noen og dyrere for andre.


Publisert 28. august 2015, oppdatert 10. september 2015.