Øker støtten til elektrisk hurtigbåt i Oslofjorden

Fylkesutvalget i Buskerud vedtok enstemmig å støtte utredning av elektrisk hurtigbåt i Oslofjorden med 1 000 000 kroner.

Fylkesordfører Morten Eriksrød bevilget 10. september 700 000 kroner til formålet.

Les også: Buskerud er pådriver for utredning av EL båt i Oslofjorden

Etter forslag fra Høyre, Frp og Krf vedtok fylkesutvalget onsdag 23. september enstemmig å øke beløpet med ytterligere 300 000 kroner, etter forslag fra Høyre, Frp og KrF.

- Det er meget positivt at et samlet fylkesutvalg går for denne saken, og at Buskerud fylkeskommune går i bresjen, sier Morten Eriksrød.

- Jeg oppfordrer byrådet i Oslo og fylkesordføreren i Akershus å følge opp og bli med på dette prosjektet så raskt som mulig, sier Eriksrød.

Økt hurtigbåttrafikk på Oslofjorden

Det er i lengre tid jobbet med ulike konsepter for økt hurtigbåttrafikk på Oslofjorden.

Et økt tilbud har strandet på grunn av hurtigbåtenes drivstofforbruk som igjen gir relativt høye miljøutslipp og høye kostnader.

Elektrisk hurtigbåt

Nå har det kommet opp et konsept som adresserer dette gjennom å utvikle en elektrisk hurtigbåt. Konseptet er utviklet av et maritimt cluster sammen med Hurum og Nesodden kommune.

Dette prosjektet har gode muligheter for å løse disse utfordringer på en god og fremtidsrettet måte til glede for mange innbyggere i denne regionen.

Prosjektnavnet er Fjordbanen-Urban Water Shuttle. De som står bak utviklingen er «MCT Maritime Clean Tech» som er et «Norwegian Centre of Expertise».

Forprosjektet har en ramme på tre millioner kroner. Prosjektet ble innvilget støtte på en million kroner fra tidligere Transnova. Nå gjenstår det en million kroner for å fullfinansiere forprosjektrapporten.


Publisert 23. september 2015, oppdatert 15. oktober 2015.