Økt innsats mot tvangsekteskap i Buskerud

Fra nyttår vil en minoritetsrådgiver arbeide på Drammen og Åssiden videregående skoler.

Onsdag undertegnet direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Geir Barvik, og fylkesutdanningssjef i Buskerud fylkeskommune, Jan-Helge Atterås, en samarbeidsavtale om et ettårig pilotprosjekt om stillingen som minoritetsrådgiver.

Minoritetsrådgiveren skal styrke den forebyggende innsatsen ved å ha kontakt med elever og foreldre tidlig, før konflikter om kjærester og ekteskap har utviklet seg.

Rådgiveren skal bevisstgjøre elevene om deres rett til egne valg, og drive holdningsskapende arbeid rettet mot foreldre.

Leve gode liv

- Vi skal gi god opplæring til all ungdom i Buskerud, slik at de blir gode arbeidstakere og kan leve god liv, sier fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås.

- Da må vi både sikre den faglig kvaliteten, men vi må også jobbe for at ting utenfor opplæring ikke stopper dem. Det kan være tvangsekteskap eller andre forhold, fortsetter Atterås.

- Der har ikke vi kompetansen, men i samarbeid med IMDi så får vi deres kompetanse inn. Da tenker jeg at våre skoler sammen med minoritetsrådgiver vil kunne gjøre en veldig god jobb med å skaffe seg kompetanse rundt dette og hjelpe ungdommer som er i faresonen, sier fylkesutdanningssjefen.

Fra før er det minoritetsrådgivere på 26 skoler i Norge, ni ungdomsskoler og 17 videregående skoler.

Avhengig av skoleeiere

- Vi er avhengig av skoleeiere som ser verdien av å ha denne kompetansen. Vi har jobbet for at alle skoleledere og skoleeiere skal oppleve at dette er en kompetanse som de selv trenger for å oppnå de resultatene de ønsker, sier direktør i IMDi, Geir Barvik.

- Vi tror dette er en riktig vei å gå at fylkeskommunen har et formelt ansvar for minoritetsrådgiveren, sier Barvik.

Elever ved Drammen videregående skole

I Drammen er 25 prosent av innbyggerne minoritetsspråklige.

Den som blir ansatt skal arbeide tre dager per uke på Drammen videregående skole og to dager på Åssiden videregående skole.

- På vår skole er det i underkant av 400 elever, 30 prosent, som har minoritetsbakgrunn, sier Kristine Novak, rektor ved Drammen videregående skole.

Novak forklarer at skolen hadde en minoritetsrådgiver noen år, men at skolen de siste årene ikke har hatt en slik stilling.

- Da vi hadde minoritetsrådgiveren, så fikk vi opp aktuelle problemstillinger. Men, etterpå har ikke disse temaene kommet opp i samtaler våre rådgivere har med elevene. Vi er helt sikre på at mange fortsatt strever, så vi er veldig glade for at vi får en minoritetsrådgiver slik at vi kan få løftet opp problemstillingene, sier Novak.

- En fantastisk ressurs

- Jeg vil også understreke at våre elever med minoritetsbakgrunn er en fantastisk ressurs, sier Novak.

Erfaringer fra Oslo og Akershus viser at minoritetsrådgivere bygger tillit og dekker et behov mange elever har for å snakke om sensitive temaer, som ekstrem kontroll og frykt for tvangsekteskap. Det går fram av en rapport IMDi utarbeidet i fjor.

Ordningen med minoritetsrådgivere er et av tiltakene i regjeringens handlingsplaner mot tvangsekteskap.


Publisert 24. september 2015, oppdatert 24. september 2015.