Opplever du sterk redsel i forbindelse med tannbehandling?

BFK Tannhelse har etablert et eget team som skal bidra med tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling.

- Tilrettelagt tannbehandling for denne pasientgruppen er en nasjonal satsing fra myndighetene, sier fylkestannlege i Buskerud, Berit Binde.

Binde sier BFK Tannhelse nå har etablert et eget TOO-team. Teamet utfører spesialtilpasset angstbehandling til deg som har vært utsatt for tortur, overgrep og/eller har tannbehandlingsangst (odontofobi).

Behandlingsmetodene er kunnskapsbaserte

Hos TOO-teamet vil du få samtaler med psykolog og tilvenning til tannbehandling av tannlege med spesialkompetanse.

Behandlingsmetoden som anvendes er hovedsakelig kognitiv atferdsterapi og utføres i samarbeid med psykolog.

- TOO-teamet skal ikke drive tradisjonell tannbehandling, men samarbeidet med psykolog skal bidra til at tannlegen kan nærme seg pasienten på en riktig måte slik at tannbehandlingen kan utføres hos egen tannlege eller hos tannleger med spesialkompetanse, sier Binde.

TOO-teamet behandler hovedsakelig den tannbehandlingsrelaterte angsten, men utfører også varierende grad av tannbehandling som en del av angstbehandlingen.

Behandlingen for den tannbehandlingsrelaterte angsten er kostnadsfri. Tannbehandlingen som utføres i TOO-teamet er også gratis.

Eventuell videre tannbehandling hos annen tannlege må betales, men de fleste vil ha rett til betydelig trygderefusjon.

Egenbetalingen avhenger av tannlegens pris. Mange tannleger har lagt prisinformasjon på www.hvakostertannlegen.no

Henvisning

Voksne kan henvende seg på eget initiativ eller kan være henvist fra tannlege, lege eller psykolog. Barn og unge under 19 år må henvises fra sin offentlige tannlege.

Dersom du tror at teamet kan hjelpe deg, eller har spørsmål om tilbudet, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med TOO-teamet.


Publisert 19. mai 2015, oppdatert 1. desember 2016.