Utlysning prosjektmidler i Kongsbergregionen

Kongsbergregionen og Buskerud fylkeskommune samarbeider om strategisk utvikling av Kongsbergregionen. I denne forbindelse lyses det midler til utviklingsprosjekter.

Prosjektene skal være i kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.

I år prioriteres følgende satsingsområder:

  • Tilrettelegging for næringsutvikling og arbeidsplasser
  • Kunnskapsutvikling

Søknadsfrist er 21. februar 2015.

Tiltakene må i utgangspunktet ha effekter utover en kommune, og tiltaket må være tidsavgrenset.

Driftstiltak eller –støtte dekkes ikke. Det blir ikke gitt tilskudd til drift av- eller etablering av bedrift.

Tiltak kan støttes med maksimalt 50 % andel av tiltakets kostnad. Det forutsettes at all prosjektstøtte er innenfor EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte.

Det er fylkesutvalget som etter innstilling fra regionrådet for Kongsbergregionen som vedtar den endelige tildelingen av midler.

Dersom det er midler igjen etter første søknadsrunde vil søknader deretter behandles fortløpende.

Eventuelle henvendelser rettes til Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen ved regionkontakt for Kongsbergregionen Kristin Audestad, tlf 32 80 87 18 eller Kongsbergregionen ved daglig leder Håvard Fossbakken Mobil: 971 54 331/Tlf: 32 86 63 27.


Publisert 5. februar 2015, oppdatert 10. september 2015.