3,1 millioner kroner i regionale utviklingsmidler

Regional kulturkoordinator for Hallingdal er ett av 14 prosjekt som får støtte av politikerne i fylkesutvalget.

Fylkesutvalget behandlet tirsdag 9. juni saker om fordeling av regionale utviklingsmidler til Hallingdal (2,1 millioner kroner) og Midt-Buskerud (1,1 millioner kroner).

Politikerne vedtok følgende fordeling:

Hallingdal

 1. Hallingdal Etablerersenter kr 285.000
 2. Norse Valley AS, etablering av datasenter kr 300.000
 3. Hallingdal Næringshage, nasjonalt senter for ull og får kr 180.000
 4. Hallingkost, "Småmat og lefsekling-nye nasjonale matskatter" kr 100.000
 5. Gunnlaug Lien Myhr, "Folkesong i Hallingdal" kr 150.000
 6. Regional kulturkoordinator kr 560.000
 7. Nes kommune, Fagsenter for Nasjonalromantikken kr 425.000
 8. Buskerud Mållag, språkprosjekt "Hått Halling" kr 100.000

Partnerskapsavtalen mellom Buskerud fylkeskommune og Hallingdalsregionen ligger til grunn for prioritering av regionale utviklingsmidler.

Midt-Buskerud

 1. Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Buskerud idrettskrets 200 000
 2. Parkering og besøkssenter Lauvlia Stiftelsen Kunstnerhjemmene i Sigdal 200 000
 3. Videreføring av JA bedrift Modum kommune- undervisningskontoret - JAbedrift 100 000
 4. Planlegging av ny RV35 Modum kommune 250 000
 5. God Tur - med sykkel eller fiskestang Krødsherad kommune 200 000
 6. Etablererveiledning Modum/Krødsherad og Sigdal 150 000

Målene for prosjektene er i tråd med mål og strategier i handlingsplan for Midt-Buskerud og fylkeskommunens vedtatte planer og strategier.

Totalt skal det fordeles 1,6 millioner kroner til Midt-Buskerud. Restbeløpet på 505 000 tildeles høsten 2015 når regionrådets anbefaling foreligger.

Fylkeskommunen og regionrådene samarbeider om saksbehandlingen av søknadene.


Publisert 10. juni 2015, oppdatert 10. september 2015.