Opplev Vikersundsvevet i over 100 km/t

Vikersund Hoppsenter vil tiltrekke seg publikum sommerstid. Nå får de 250 000 kroner av fylkeskommunen til utvikling av nye opplevelser.

- Vikersund Hoppsenter satser mye på å utvikle helårsaktiviteter for å gi publikum og turister et bredere tilbud, sier Bjørn Espen Hovde, daglig leder i Stiftelsen Vikersund Hoppsenter.

Nå får de 250 000 kroner av Buskerud fylkeskommune til konseptutvikling av en såkalt Zip Rider og klatrevegg i hoppanlegget.

- En Zip Rider er en slags sele som publikum festes fast i, for så å seile fra toppen av storbakken og ned til sletta, forklarer Hovde.

Verdens eneste i sitt slag

Hovde sier sveveturen vil bli verdens eneste i sitt slag når man kombinerer lengde, helling og hastighet:

  • 532 meter lang line
  • 183 meter høydeforskjell
  • 34% helling fra topp til bunn
  • Toppfart: 112 km/t


Tom Erik Hauger- Hovedutvalget ser det som en eventyrlig mulighet her til å ta i bruk Vikersund Hoppsenter også på sommertid, sier Tom Erik Hauger (Frp), leder av hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune (bildet).

- Opplevelser i tilknytning til den satsing som gjøres på reiseliv i fylket er av stor viktighet, slik at Buskerud også på sommertid har et mangfold av opplevelser, fortsetter Hauger.

- Det at Buskerud fylkeskommune støtter dette ved å bevilge 250 000 til utredning av konseptet er meget verdifullt for oss. Det gir oss mulighet til å utrede konseptet ytterligere, fortsetter Hovde.

Vil ha sommeraktiviteter

Skiflyvningsanlegget er kjent for suksessfulle hopprenn i form av World Cup og VM i skyflyvning vinterstid.

Anleggets øvrige aktivitet er knyttet til lokal fotball- og håndballaktivitet, ulike arrangementer og uorganisert aktivitet i form av turgåing, bakkeløp og andre aktiviteter.

Bakgrunnen for at Vikersund Hoppsenter ønsker å utvikle anlegget videre er at potensialet for publikumsgjennomstrømning anses som enda større.

- Anlegget egner seg til mange ulike aktiviteter både sommer og vinter, mener Hovde.

Utvikling av hoppanlegget

Det er i den anledning utarbeidet et konsept for en Zip Rider og klatrepark slik at hoppsenteret i større grad har muligheter til å tiltrekke seg publikum og sørge for større inntekter til drift og utvikling av anlegget.

- Begge aktivitetene er tilpasset bevegelseshemmede og vil passe hele familien, sier Hovde.

Hele prosjektet har en totalkostnad på 12 millioner kroner. 

Målet med prosjektet er å gjøre hoppsenteret bedre rustet til å stå på egne ben og ikke være like avhengig av eksterne driftstilskudd slik situasjonen er i dag.

Stiftelsen Vikersund Hoppsenter eier og driver hoppanlegget i Vikersund. Skiflyvningsanlegget er tildelt status som nasjonalanlegg av Kulturdepartementet frem til 2019 og mottar årlig driftstilskudd av staten i kraft av denne statusen.

Eierskapet er organisert som en stiftelse bestående av Vikersund IF, Modum kommune og Buskerud fylkeskommune.


Publisert 18. juni 2015, oppdatert 10. september 2015.