Signerte samarbeidsavtale om skolehelsetjenesten

Fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås og utdanningsdirektør i Drammen kommune, Jan Sivert Jøsendal, signerte avtale som sikrer Åssiden videregående skole helsesøster i full stilling.

- Dette er en utrolig viktig sak. Det er viktig at vi får en helsesøster som er tilgjengelig til enhver tid, sier elevrådsleder Bjørn Solli ved Åssiden videregående skole.

- Helsesøster vil også være viktig for å jobbe forebygge når det gjelder frafall fra videregående skole, sier elevrådslederen.

Fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås og utdanningsdirektør i Drammen kommune, Jan Sivert Jøsendal, signerte sist fredag den unike avtalen som sikrer Åssiden videregående skole en helsesøster i 100 prosent stilling.

Les også: Avtale mellom Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune om skolehelsetjenesten i videregående skoler

- Dette vil være en styrke. Vi er veldig opptatt av at de elevene vi leverer gir fra oss skal klare skoleløpet på en best mulig måte, sier Jan Sivert Jøsendal i Drammen kommune.

- Og vi er helt avhengig av å få tilbakemelding fra fylkeskommunen, slik at vi kan jobbe med de rette tiltakene, sier Jøsendal.

I spleiselaget bidrar kommunen og fylkeskommunen med 50 prosent hver.

Helsesøster undervisning
Helsesøster sammen med elever på Åssiden videregående skole.

Fylkeskommunen er skoleeier for videregående skoler og har et ansvar for videregående opplæring.

- Nå får vi et godt samspill med kommunen om helsetjenester for elever. Vi får helsesøster ut på skolen som det er lett å få kontakt med, sier fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås.

Formålet med avtalen er å styrke skolehelsetjenesten for elever i Buskerud fylkeskommunes videregående skoler i Drammen kommune.

Flere elever skal gjennomføre

I tillegg til å styrke skolehelsetjenesten generelt, er ett av de viktigste punktene i avtalen at ressursen skal bidra til økt gjennomføring i videregående skole.

- Dette prosjektet er et foregangsprosjekt som vi håper kan inspirere andre kommuner, sier Christopher Wand i hovedutvalget for utdanningssektoren i fylkeskommunen.

- Helsesøsteren vil også være tilknyttet et stort kompetansemiljø på Helsestasjon for ungdom i Drammen som vil komme ungdommene til gode, sier Elisabeth Lindberg, komiteleder Oppvekst og utdanning i Drammen kommune.

Bedre læring og trivsel

Buskerud fylkeskommune har i mange år hatt folkehelsearbeid høyt på agendaen.

I fylkeskommunens strategi for folkehelse er et av målene å gjøre skolehelsetjenesten til en tilgjengelig og integrert del av skolehverdagen.

Et samarbeid mellom skolen og skolehelsetjenesten er nødvendig for å øke forutsetningene for læring og god trivsel.

Viktig med nærhet

Åssiden videregående skole er en ren yrkesfaglig videregående skole. Frafallsprosenten ved skolen har ligget på mellom 4,5 -6 prosent de senere årene.

Halvparten av disse elevene oppgir personlige årsaker og sykdom som begrunnelse for avbruddet.

- Åssiden ligger såpass langt fra sentrum at det ble et mye dårligere tilbud for våre elever, forklarer retor Ann-Mari Henriksen.

Henriksen mener det er viktig å ha en helsesøster på egen skole, særlig for å hjelpe elever som er i ferd med å avbryte utdanningen.

Helsesøsteren vil være på Åssiden videregående skole alle dager bortsett fra annenhver mandag, da helsesøster disse dagene er tilknyttet Helsestasjon for ungdom.

I tillegg bidrar Drammen kommune også med en 40 prosent psykologstilling som vil være tilknyttet Åssiden videregående skole.

Både kommunen, fylkeskommunen og skolen samarbeider om evalueringen, og vil benytte kompetansen ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold i arbeidet. Om ett år vil resultatene vise seg.


Publisert 26. januar 2015, oppdatert 10. september 2015.