Søking til videregående opplæring høsten 2015

Buskerud fylkeskommune har pr 5. mars mottatt 10 388 søknader om skoleplass og 1 178 søknader om opplæring i bedrift for skoleåret 2015 - 2016.

Søkningen har foregått via vigo.no med søknadsfrist 2. mars.

Det er 9 605 søkere til 9 369 skoleplasser i de offentlige videregående skolene i Buskerud.

Av disse har 9 006 en lovbestemt rett til opplæring. Dette er en økning på ca 80 sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

612 søker via vigo.no til private skoler i Buskerud.

Det er 1178 primærsøkere til læreplass i Buskerud. Dette er omtrent som på samme tidspunkt i 2014.

Det vil bli endringer i søkertallene utover våren. Noen søknader er ennå ikke registrert. I tillegg vil vi motta nye søknader, vi får søknader fra andre fylker, noen har grunner for å endre søknaden sin og søknadene skal kvalitetssikres.

Tallene gir likevel en indikasjon på søkernes prioritering for neste skoleår.

Søking til skoleplass

Det er en økning på ca 80 søkere til Vg1 sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Det er relativt stabile søkertall til Vg1 (det første året) i de fleste utdanningsprogrammene.

  • Det er en økning i søkertall til Elektrofag, Idrettsfag, Musikk, dans, drama og Studiespesialisering.
  • Det er en nedgang i søking til Design og håndverk, Medier og kommunikasjon og Teknikk og industriell produksjon.

Oversøking

Det er flere søkere enn det er planlagt klasser for til Vg1 Elektrofag, Idrettsfag og Medier og kommunikasjon.

Til Vg2 er det oversøking til Anleggsteknikk, Barne- og ungdomsarbeiderfag, og IKT-servicefag.

Inntak til skole

Endelig dimensjonering av skoletilbudet for neste skoleår ( det vil si antall klasser for de ulike tilbudene) vil bli vedtatt i april.

Resultatet av inntak til skole vil bli klart i begynnelsen av juli, og vil bli lagt ut for den enkelte på egen side på nettet.

Formidling til bedrift

Det er 1178 primærsøkere til læreplass. 1070 har søkt formidling til læreplass hvor målet er fag- /svenneprøve. Dette er omtrent som i 2014.

  • Det er søkere til 108 ulike lærefag. De tre mest søkte lærefagene er Elektrikerfaget (131) Helsearbeiderfaget (114), Tømrerfaget (87) og Barne- og ungdomsarbeiderfaget (73).
  • Det er størst økning i antallet søkere innen Barne- og ungdomsarbeiderfaget (+21), Energimontørfaget (+16), Elektrikerfaget (+11) og Salgsfaget (+13)
  • Det er størst nedgang i søkertallene innen Helsearbeiderfaget (-20), Tømrerfaget (-17), Ambulansefaget (-16), Dataelektronikerfaget (-12), Telekommunikasjonsmontørfaget (-8), Butikkslakterfaget (-6), Kokkfaget (-6).

På søknadstidspunktet er det 68 søkere som har gjort avtale med bedrift om læreplass. Dette er en markant nedgang sammenlignet med tidligere år, da vanligvis rundt 100 søkere har hatt forhåndsavtale med bedrift.

Oversikt over søkere vil bli sendt alle godkjente opplæringskontor og lærebedrifter ca 20. mars. Tilbud om læreplass er en avtale mellom lærling og bedrift, og formidling av læreplasser vil foregå ut over våren og fram til slutten av september.

108 har søkt opplæringskontrakt som lærekandidat hvor målet er å ta en kompetanseprøve i deler av et lærefag. Dette er en økning på 20 søkere sammenlignet med 2014.

Det er søkere i alle utdanningsprogram unntatt elektro. Det er flest søkere til Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Helsearbeiderfaget, Kokkfaget, Tømrerfaget, Anleggsmaskinførerfaget, Salgsfaget og Bilfaget lette kjøretøy.

Søknadene behandles individuelt utenom den ordinære formidlingen i samarbeid mellom fagopplæringsseksjonen og avgiverskole.

Kontaktpersoner:

Inntaksleder Tone Kvåle
Telefon: 32 80 86 41/32 80 86 47
E-post: tone....@bfk.no

Formidlingsleder Mariann Gustavsen
Telefon: 32 80 87 42/32 80 86 47
E-post: mariann.g...@bfk.no


Publisert 6. mars 2015, oppdatert 10. september 2015.