Stavkirkene som turistattraksjoner

Markedsføring av stavkirkene. - Vi må se på mulighetene for å få til en partnerskapsavtale mellom Fortidsminneforeningen og fylkeskommunen.

Egil AxMedlem i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune, Egil Ax (H), stilte i sist hovedutvalgsmøte spørsmål til utvalgslederen om stavkirkene i Buskerud.

«Jeg viser til artikkel i Aftenposten 5. februar i år, som opplyste om at Fortidsminneforeningen, som eier og drifter tre av stavkirkene i Buskerud, slet med både økonomi og besøkstall, og kunne bli nødt til å stenge stavkirkene for besøkende denne sommeren. Det ble også skrevet at man kunne komme til å måtte selge stavkirkene dersom ikke fortidsminneforeningen, som er en frivillig organisasjon, fikk økte midler i statsstøtte til vern og drift av de gamle stavkirkene.»

Fortidsminneforeningen er en frivillig organisasjon som arbeider for bevaring av fortidsminner og kulturminner.

Foreningen eier tre av fylkets fem stavkirker - Torpo, Nore og Uvdal kirker. Stavkirkene på Flesberg og Rollag eies av kommunen. (Den 6. stavkirken - Gol stavkirke - står på Norsk Folkemuseum på Bygdøy).

Ax ønsker at man gjøre mer for å få flere til å besøke stavkirkene i turistsesongen.

Han mener Buskerud fylkeskommune og Fortidsminneforeningen har flere sammenfallende interesser når det det gjelder bygningsvern og formidling av kulturarv.

«Potensialet for at Fortidsminneforeningens stavkirker kan være mer betydelige motorer i reiselivet enn det de er i dag ser ut til å være til stede.» 

- Fortidsminneforeningen tar på seg et stort ansvar for å drifte og vedlikeholde denne viktige kulturarven. I tillegg holder de åpent i turistsesongen, og bidrar til å formidle historien til tilreisende. Foreningen gjør en svært viktig innsats innenfor kulturminnevernet, svarer Turid Wickstrand Iversen (H), nestleder i hovedutvalget.

Wickstrand Iversen svarer videre at Buskerud fylkeskommune anerkjenner den viktige innsatsen de frivillige bidrar med.

- Vi er også kjent med økonomiske og praktiske utfordringer knyttet til særlig driften av kirkene som turistattraksjoner, sier hun.

- Når det gjelder istandsetting og vedlikehold foregår dette i dag i nært samarbeid med Riksantikvaren som har ansvaret for Norges middelalderbygninger. Det gis også betydelige tilskudd til disse arbeidene fra Riksantikvaren, sier Wickstrand Iversen.

- Den andre utfordringen som skisseres er drift og markedsføring. Det å både finansiere og organisere driften av sesongåpne attraksjoner som skal møte behovene til et publikum som er svært kvalitetsbevisst, er krevende, mener hun.

- På dette feltet kan et samarbeid med andre kulturarvaktører absolutt være hensiktsmessig. Fylkeskommunen er en part, andre samarbeidsparter kan være reiselivsorganisasjoner, museer, arkiv, kommune og andre, sier Wickstrand Iversen.

Wickstrand Iversen ber nå utviklingssjefen i fylkeskommunen gå i dialog med Fortidsminneforeningen om et samarbeid innen disse områdene, og se på mulighetene om en partnerskapsavtale mellom Fortidsminneforeningen og fylkeskommunen som omhandler stavkirkene.


Publisert 27. mai 2015, oppdatert 10. september 2015.