Sykehus på Brakerøya skapte engasjement

Nytt sykehus på Brakerøya i Drammen vil koste over 10 milliarder og skal stå ferdig i 2022, men ikke alle politikere føler seg overbevisst.

Mandag 13. april møtte ministrerende direktør Nils Fredrik Wisløff i Vestre Viken helseforetak politikerne i Buskerudtinget og orienterte om status for nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen.

- Det er viktig at et samlet fylke står bak den planleggingen som vi holder på med, og at de spørsmålene politikerne sitter inne med blir belyst og besvart, sier Wisløff.

Det nye sykehuset får etter planen et areal med rundt 120 000 kvm somatikk og 30 000 kvm psykiatri.

- Sykehuset vil koste over 10 milliarder kroner og skal etter planen være ferdig i 2022, fortsetter Wisløff.

Wisløff understreker at reguleringsplanen sikrer at alle regler og forskrifter ivaretas når det gjelder grunnforhold.

Helseforetaket Vestre Viken består av sykehusene i Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike, samt Hallingdal sjukestugu.

Martin Kolberg

- Føler meg ikke helt trygg

- Jeg føler meg ikke helt trygg på punktet om realisering, og det er ikke for å være vrang og vanskelig, men jeg kjenner saken godt fra før og det er fortsatt mange skjulte kostnader, mener stortingsrepresentant Martin Kolberg (Ap).

Martin Kolberg er spesielt bekymret over kostnader knyttet til grunnforholdene, tomtepris og samferdsel.

- Hele trafikkspørsmålet, ja det er gode planer og tegninger, men det skal finansieres og bygges. Det er disse perspektivene som det er nødvendig å ha et realistisk forhold til, sier Kolberg.

- Det vil være en ulykke for oss hvis vi enda en gang skulle komme i en situasjon at dette prosjektet ikke lar seg realisere, mener Kolberg.

- Vi har gått på så mange smeller, og det er et kollektivt ansvar for veldig mange, inklusiv meg og Arbeiderpartiet. Jeg vil ikke gå på en smell en gang til, sier Kolberg.

- Føler meg trygg på grunnforholdene

Buskerudtinget Kristin Ørmen Johnsen- Jeg deler ikke Kolbergs bekymring. Jeg har selv vært med på å bygge på Papirbredden i Drammen, og det står fortsatt, så jeg føler meg betrygget fra dem som jobber med prosjektet når det gjelder avklaringer av grunnforholdene, sier stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H).

- Jeg er helt sikker på at sykehuset blir realisert. Man har kommet langt i prosessen, og det er jo et enstemmig Storting som har sagt ja til at man skal gå videre, sier hun.

- Det er en gledens tid vi går inn i. Det er veldig flott for innbyggerne i Buskerud, sier Ørmen Johnsen.

Berører lokale- og regionale myndigheter

Vegsystem nytt sykehus

Utviklingsplanene Brakerøya berører lokale- og regionale myndigheter. Samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune, Gro Solberg, orienterte om utfordringene og planene.

- Statens vegvesen har igangsatt planlegging for riksveg 23 Linnes-Dagslett. Planene viser god og nødvendig adkomst mellom hovedvegsystemet og sykehuset. Vegvesenet planlegger for åpning samtidig med sykehuset, sier Solberg.

- Samtidig er Jernbaneverket i gang med utredning av sporbehov mellom Drammen og Liertunnelen, og det jobbes med mulighetsstudie for kollektivknutepunkt for Lierstranda, sier hun.

- Dette tilsier at det pågår en samordnet areal- og transportplanlegging i området, sier Solberg.

- For å lykkes må realiseringen av areal- og transportplanene samordnes. Det betyr at samferdselsutbyggingen må være på plass samtidig med at sykehuset åpner, sier Solberg.

Kobler Fjordbyen med Drammen

- Det er avgjørende at vi står samlet for å få de nasjonale bevilgningene, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

- Det er et stort prosjekt og det er viktig at vi holder framdriften, sier han.

- Slik vi har fått presentert prosjektet i dag så viser dette at det kan gjøres som et virkelig flott anlegg som kobler den nye Fjordbyen i Lier og nye Drammen på en god måte, sier Eriksrød.

- Det å få et nytt sykehus for de ansatte, for pasientene og som er lettere tilgjengelig for besøkende, det fortjener hele helseregionen, mener ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen.

- Selve sykehuset blir veldig stort med mange arbeidsplasser og vil selvfølgelig ha stor betydning for utviklingen av området Brakerøya-Lierstranda, avslutter ordføreren i Drammen, Tore Opdal Hansen.


Publisert 13. april 2015, oppdatert 10. september 2015.