Tannpleierprisen 2015 til Eva Rydgren Krona

Overtannpleier Eva Rydgren Krona i BFK Tannhelse er tildelt Tannpleierprisen 2015 for sin innsats.

 - Det er veldig hyggelig og overraskende. Jeg ante ingen ting, sier Eva Rydgren Krona.

Overtannpleieren i BFK Tannhelse ble tildelt den nasjonale prisen, Oral-B Tannpleierpris 2015, under Norsk Tannpleierforenings fagkonferanse i Sandefjord 4. - 5. juni.

Rydgren Krona er leder av avdeling for folkehelse i den offentlige Tannhelsetjenesten i Buskerud. Hun jobber tett med fylkestannlegen.

- Det er veldig hyggelig at det å drive med forebyggende tannhelsearbeid blir anerkjent, fortsetter Rydgren Krona.

Les også: Aldri før har så mange barn i fylket hatt så få hull i tennene

Les også: Opplever du sterk redsel i forbindelse med tannbehandling?

Kort begrunnelse for prisen: 

 • Eva Rydgren Krona har utmerket seg gjennom mange år med sitt engasjement i tannhelsetjenestens rolle i det helsefremmende og forebyggende arbeid.
 • Eva var prosjektleder for Kronaprosjektet som fikk "Det nytter prisen". Avdeling for folkehelse er en videreføring av dette.
 • Hun har gjennom sitt engasjement i folkehelsearbeidet gjort den offentlige tannhelsetjenesten i Buskerud ledende innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid.
 • Hun har også gjennom sitt tette samarbeid med fylkestannlegen gjort tannpleierne og tannpleiernes arbeidsoppgaver kjent og respektert hos kollegaer og samarbeidspartnere ute i kommunene.
 • Hun er meget samfunnsinteressert med stort fokus på folkehelse, sosiale helseforskjeller og hvordan nå de svakeste i samfunnet.
 • Eva er en ressurs som også benyttes av helsetilsynet når de arbeider med saker som gjelder tannhelse.

 - Tradisjonelt er det slik i tannhelsetjenesten at det er det å reparere som er i fokus, så det å få både pasienter, samarbeidspartnere og medarbeidere til å tenke helse og ikke behandling, det er utfordrende, sier Rydgren Krona.

I folkehelseavdelingen i tannhelsetjenesten jobbes det med flere prosjekter og Rydgren Krona er opptatt av at prosjektene skal være kvalitetssikret og følge gjeldende lovverk.

Hun igangsetter etterprøvbare prosjekter:

 • Fjellprosjektet (bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke vestlig bakgrunn)
 • Sykehusprosjektet (samarbeid mellom kvinne- og barneklinikken ved Sykehuset Buskerud og Tannhelsetjenesten i Buskerud)

Rydgren Krona har også hatt et stort ansvar for tannhelsetjenesten i Buskeruds tette samarbeid med Vestfold, Aust – Agder, Vest – Agder, Telemark og Hedmark.

Kriterier for prisen

Oral-Bs pris skal gis til en tannpleier som har gjort seg spesielt bemerket i løpet av året. Det er ikke anledning til å fremme seg selv som kandidat.

Ved tildeling skal det legges vekt på:

 • stor faglig interesse
 • et stort engasjement for profylakse, planlegging og rutiner
 • samfunnsinteressert, f.eks med fokus på spesielt behandlingstrengende pasienter

Prisen er en sjekk på 10.000.- kroner, diplom og blomster.

Juryen besto av en representant for Norsk Tannpleierforening og en representant fra Oral-B.


Publisert 8. juni 2015, oppdatert 10. september 2015.