Tildeling av festivaltilskudd for 2015

16 festivaler i Buskerud kan få over 2,2 millioner kroner i støtte. Nå skal kulturpolitikerne avgjøre hvilke festivaler som får støtte fra fylkeskommunen.

Onsdag 25. mars avgjør politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune årets festivalstøtte.

Utviklingssjefen i fylkeskommunen foreslår at følgende festivaler mottar tilskudd fra fylkeskommunen:

 1. Folkemusikkveka kr 300 000
 2. Glogerfestspillene 2016 kr 275 000
 3. Kongsberg Jazzfestival kr 575 000
 4. blÅkkfestivalen kr 44 000
 5. Drammen Sacred Music Festival kr 150 000
 6. Factory Light Festival kr 100 000
 7. IceMusicFestival 2016 kr 100 000
 8. Johan Halvorsen Musikkfest 2016 kr 150 000
 9. Kongsberg Krim kr 40 000
 10. Massive Destruction Metal Fest kr 35 000
 11. Middelalderuka i Numedal kr 100 000
 12. Norsia-Delta Bluesfestival kr 50 000
 13. SG Vinter 2016 kr 100 000
 14. Vaffelføzz kr 35 000
 15. Working Class Hero kr 50 000
 16. Drammen Elvefestival kr 150 000

Av disse 16 er tre av dem fyrtårnfestivaler. Det innebærer at de har en partnerskapsavtale med Buskerud fylkeskommune og vurderes å ha en spesiell status, også nasjonalt.


Publisert 17. mars 2015, oppdatert 10. september 2015.