Valgresultat fylkestingsvalget i Buskerud

110 000 personer i Buskerud brukte stemmeretten ved fylkestingsvalget.

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalg i Buskerud var mandag 14. september.

Her ser du valgresulater for kommuner i Buskerud og fylket

110 000 personer i fylket brukte stemmeretten i fylkestingsvalget, noe som gir en fremmøteprosent på 52.

Fylkestinget i Buskerud består av 43 representanter. Valgresultatet gir følgende fordeling:

  • Arbeiderpartiet: 15 representanter (uendret)
  • Høyre: 13 representanter (-2)
  • Fremskrittspartiet: 5 representanter (uendret)
  • Senterpartiet: 4 representanter (+1)
  • Miljøpartiet De Grønne: 2 representanter (+2)
  • Venstre: 2 representanter (uendret)
  • Sosialistisk Venstreparti: 1 representant (uendret)
  • Kristelig Folkeparti: 1 representant (-1)

I dagene etter valget gjennomfører Buskerud fylkeskommune kontrolltelling av alle stemmene.

Onsdag 23. september samles fylkesvalgstyret for å endelig å godkjenne fylkestingsvalget 2015.


Publisert 16. september 2015, oppdatert 16. september 2015.