Vikingtidsbåter i Junger

Ny datering viser at de to båtene som har blitt funnet i vannet Junger ved Ormåsen i Øvre Eiker er over 1 000 år gamle.

- Båtparet er fra samme tid og kun en gang før har det blitt funnet to stokkebåter i samme vann som har samme datering, forklarer arkeolog Bernt-Egil Tafjord i Buskerud fylkeskommune.

- Det er funnet flere hundre såkalte stokkebåter her til lands og båttypen er trolig en av de første båtene mennesket tok i bruk for å ferdes på vannet, fortsetter Tafjord.

I praksis er det en uthulet tømmerstokk, lett å lage selv med enkle redskaper. Rundt om i Europa har flere blitt datert til steinalderen, men den hittil eldste i Norge er Sørumbåten fra Akershus som er nesten 2 200 år gammel. (lenke til Wikipedia)

De to Jungerbåtene har i lang tid blitt oppbevarte på Fossesholm herregård og Gulskogen gård, men i sommer ble de nærmere undersøkt av Jørgen Johannessen på Norsk Maritimt Museum.

Rapporten fra Norsk Maritimt Museum kan leses i sin helhet her.

Et spleiselag mellom Buskerud fylkeskommune og Norsk Maritimt Museum gjorde at det kunne gjøres nøyaktige radiologiske dateringer av begge båtene.

- Etter flere ukers venting kom svaret på treprøvene fra laboratoriet: Vikingtid!, sier Tafjord,

Siden båten er så enkel oppfattes den gjerne som litt arkaisk, som et tidlig tilbakelagt stadium i norsk båtbyggertradisjon.

- Faktum er at disse kanolignende farkostene ble brukt på vann og elver helt opp på 1900-tallet, sier han.

Tafjord forklarer at i oversikten av tilgjengelige dateringer av gamle stokkebåter ser man at hovedtyngden av dateringer ligger i vikingtid og middelalder, blant annet båtene i Buvatn i Nes, Vannen i Hemsedal og Tunhovdfjorden i Nore og Uvdal.

-Dateringen til vikingtid fører et nytt lag av mystikk til området rundt Junger, et område som fra før inneholder spennende spor av bygdeborger, skjerp og gruvedrift, sier Tafjord.

 

- Det forteller også hvor lite vi faktisk vet om gårdsnær utmarksbruk i jernalder og vikingtid, sier arkeologen.

Senest i høst ble et fiskegjerde i vannet Grunna i Modum datert til vikingtid.

Øvre Eiker kommune arbeider akkurat nå med en kommunedelplan for kulturminner som skal synliggjøre kommunens mest spennende kulturminneområder.

- Trolig finnes det lang flere forhistoriske båter og innretninger i vann og tjern som kan komme til syne ved lav vannstand, avslutter Bernt-Egil Tafjord.


Publisert 19. august 2015, oppdatert 10. september 2015.