Vil ha flere kurs og konferanser til Drammen

Fylkeskommunen bevilger 400 000 kroner til Destinasjon Drammen. Mål: flere kurs og konferanser, og økt dags- og weekend-turisme.

Byen Vår Drammen (BVD vil ha et eget destinasjonsselskap for Drammen for å koordinere aktiviteter og arrangementer, samt øke antall kurs- og konferansedøgn i byen.

Byen Vår DrammenBuskerud fylkeskommune mener prosjektet vil bidra til et løft for reiselivsnæringen både i Drammen by og tilgrensende områder i Buskerud.

Drammen har mange fortrinn som kurs- og konferanseby, men etter at Visit Drammensregionen ble avviklet, mangler regionen et apparat for å koordinere og markedsføre aktiviteter.

Politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune bevilget derfor i sist møte 400 000 kroner til utvikling av destinasjonsselskapet.

Samordne reiselivstiltak

Destinasjonsselskapet skal utarbeide og samordne tiltak i reiseliv-, kultur,- og handelsbedriftene, slik at man styrker sin konkurransekraft i forhold til andre regioner på Østlandet.

Elvefestivalen logo

Selskapet Byen Vår Drammen AS jobber allerede med byutvikling, omdømmebygging, næringsutvikling (spesielt for hotellnæringen, utelivsnæringen og handelsnæringen), og større byarrangementer:

  • Elvefestivalen
  • World Cup Sprint
  • Handelens Dag
  • Bondens Marked

BVD har også et utstrakt samarbeid med kulturinstitusjoner, kulturarrangører og idretten samt de sentrale, opplevelsesorienterte aktørene i Drammen.

Forankring

Prosjektet er forankret i Regional delplan for reiselivet i Buskerud 2010-2016, satsingsområde punkt 6.2 "Områdeutvikling/Reisemålsutvikling", og i Drammen kommunes strategiske næringsplan.

Satsingen er også forankret i styret i Byen Vår Drammen AS.


Publisert 4. september 2015, oppdatert 10. september 2015.