Vil ha minst to fjelloverganger mellom øst og vest

Fylkesrådmannen i Buskerud støtter Vegvesenets anbefaling om å velge E134 som trasé for øst-vest-forbindelsen. I tillegg prioriterer fylkesrådmannen RV52 over Hemsedalsfjellet.

Buskerud fylkeskommune skal i forbindelse med Statens vegvesens utredning om vegforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet gi høringsuttalelse.

Les også: Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet (Statens vegvesen)

Fylkesrådmannen foreslår overfor politikerne at de støtter Vegvesenets anbefaling om å velge E134 som trasé for øst-vest-forbindelsen.

I tillegg prioriterer fylkesrådmannen RV52 over Hemsedalsfjellet.

E16 over Filefjell prioriteres ikke.

Les også: Fylkesrådmannens forslag til høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandetanbefaling (PDF)

Fylkesrådmannen mener utredningen når det det gjelder RV7 bør oppdateres med bakgrunn i konseptvalgutredning (KVU) for Hardangervidda og situasjonen for villreinen før man kan ta stilling til RV7 som øst-vest-forbindelse.

KVU for Hardangervidda er sluttført i mai i år.

Politikerne i fylkeskommunen behandler saken i neste uke.


Publisert 19. mars 2015, oppdatert 10. september 2015.