Vil ha nye statlige virksomheter

Fylkesordføreren vil mobilisere kommunene i fylket til et samarbeid for å få nye statlige virksomheter til Buskerud.

Flere av statsetatene er under reorganisering, og i den anledning drøftes også etablering av nye nasjonale og regionale administrasjonssentra.

- Mange regioner og fylker arbeider for å sikre seg slike etableringer. Det er også viktig for Buskerud å posisjonere seg slik at slike sentra legges til Buskerud, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Inviterer til samarbeid

Eriksrød sender nå brev til kommuneregionene i Buskerud ved ordførerne for å mobilisere til et samarbeid. 

- Buskerud fylkeskommune inviterer kommuneregionene til et samarbeid slik at vi sammen kan jobbe for at nye statsetableringer kan legges til Buskerud og dermed tilrettelegge for flere arbeidsplasser, sier fylkesordføreren.

Helt konkret dreier det nå seg om lokalisering av de nye regionale politimyndigheter og nytt nasjonalt veiselskap.

Allerede før sommerferien vil lokaliseringsbeslutninger kunne bli bestemt.

Flere kunnskapsarbeidsplasser

- Alle kommuneregioner har et mål om flere kunnskapsarbeidsplasser, og det er slike arbeidsplasser det dreier seg om, sier Eriksrød.

Buskerud har en satsing på byregionene Ringerike, Kongsberg og Drammen, og med sine fortrinn mener fylkesordfører byregionene er særskilt aktuelle, men det understrekes samtidig at det ønskes statlige arbeidsplasser i hele fylket.

- God tilgjengelighet, et godt kommunikasjonstilbud og et godt høyskolemiljø er faktorer som er viktige, mener han.

- Et foregangsfylke

- Buskerud har et betydelig høyteknologisk næringsliv. Vi skal ha en fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling og være et foregangsfylke innen verdiskaping og næringsutvikling, fortsetter Eriksrød.

- Gjennom felles innsats fra næringsliv, virkemiddelapparat, kompetansetilbydere, samt offentlige aktører vil vi få økt verdiskaping og produktivitet i fylket vårt, avslutter Morten Eriksrød.

Fylkesordfører vil delta aktivt og stille ressurser til rådighet for at regionen skal lykkes i å få til statsetableringer, og oppfordrer ordførerne og regionrådene til å ta snarlig kontakt.


Publisert 22. mai 2015, oppdatert 10. september 2015.