Vil lytte til kommunene

- Jeg ønsker å besøke kommunene i Buskerud for å høre deres utfordringer og forventninger til fylkeskommunen, sier Georg N. Smedhus, ny fylkesrådmann i Buskerud fylkeskommune.

Georg N. Smedhus (45) har i dag sin første arbeidsdag som ny fylkesrådmann i Buskerud fylkeskommune mandag 24. august.

- Fylkeskommunen har mange spennende arbeidsområder som jeg ser frem til å jobbe sammen med politikere og administrasjon om, sier Smedhus.

Et enstemmig Fylkesting tilsatte 30. april Smedhus som kommer fra stillingen som rådmann i Røyken og Hurum kommuner. Nå ser han fram til å jobbe i et mer regionalt perspektiv.

- Det er ikke minst spennende å få jobbe med regionreformen. Østlandsområdet står ovenfor en rekke utfordringer, ikke minst på samferdselssiden, som krever nye løsninger, sier han.

- Videre ser jeg fram til å få arbeide med mange ulike sider ved utviklingen i fylket der fylkeskommunen har en rolle. Ikke minst gjelder det videregående opplæring der vi skal sikre ungdommen best mulig oppfølging ut fra den enkeltes muligheter, sier 45-åringen.

- Hva kjennetegner deg som leder?

- Jeg er veldig fokusert på å få team og grupper til å prestere godt. Det å få ulike mennesker med forskjellig kompetanse til å trekke sammen og gjøre hverandre gode gir motivasjon, sier han.

Smedhus forklarer at han er opptatt av å fokusere på mål og fremdrift.

- Det er viktig at vi hele tiden har fokus på om ressursbruken vår er optimal i forhold til politiske prioriteringer og innbyggernes behov, sier han.

- Åpenhet og refleksjon i organisasjonen mener jeg er svært verdifullt. Det betyr også at jeg ønsker å få motforestillinger og korreksjoner opp så fort som mulig, slik at vi kan få til gode løsninger og rask implementering når vedtak er fattet. Her er også dialog med tillitsvalgte et viktig element, sier Smedhus.

- Hva blir de viktigste arbeidsoppgavene fremover, og hvordan vil du prioritere din tid med henhold til de ulike oppgavene?

- For meg vil den første tiden gå med til å bli kjent med alle fagområdene og ressurspersoner i fylkeskommunen. Jeg vil også prioritere en runde rundt til alle kommunene i Buskerud, for å høre direkte fra hver enkelt kommune om deres utfordringer og deres forventninger til fylkeskommunen, avslutter Georg N. Smedhus.

Smedhus er bosatt på Sætre i Hurum. Han er utdannet diplomøkonom, har gjennomført to masterprogram innen innkjøp, forsyningsledelse og offentlig ledelse, og har vært rådmann i Røyken siden 2009.

Han har tidligere arbeidet som klinikksjef på sykehuset Buskerud HF, vært direktør i Barne- og ungdomsdirektoratet og plan- og økonomileder i Fylkesbarnevernet.

Georg Smedhus ønskes velkommen
Fylkesrådmann Georg N. Smedhus ønskes velkommen av fylkesordfører Morten Eriksrød og gruppelederne for Fremskrittspartiet, Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti.


Publisert 24. august 2015, oppdatert 10. september 2015.