Vil videreføre håndverk til unge

Fylkeskommunen oppretter lærlingplasser ved museene for å sikre at kunnskap om tradisjonshåndverk og restaurering ikke går tapt.

Tradisjonshåndverk

- Dette er vår kulturarv, så det er veldig viktig å videreføre dette arbeidet til nye generasjoner, sier Tom Erik Hauger, leder av hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune.

I sist møte vedtok politikerne å bruke 100 000 kroner til opprettelse av lærlingplass ved to museer.

Tilskuddet skal benyttes til å dekke museenes kostnader for å ta inn en lærling.

Hauger mener det ville vært spennende å få til et samarbeid for å kunne gi et utdanningsalternativ til elever som har lyst til å gå videre med restaurering og tradisjonshåndverk.

- Om det finnes noen vordende håndverkere der ute, så er dette et bidrag fra oss slik at vi også kan ta vare på gamle bygninger i årene som kommer, sier Hauger.

Tilskuddet kan gis til et museum i Buskerud som har fast ansatt håndverker med kompetanse på istandsetting etter antikvariske retningslinjer.

Museet må samarbeid med utdanningsavdelingen og opplæringskontoret om etablering av lærlingplassen.

- Nå gjør vi dette i år, men vi ønsker at dette er noe vi også kan fortsette med. Det er da vår jobb som politikere å legge tilrette for dette både på lærersiden og elevsiden, avslutter Tom Erik Hauger.

Buskerud fylkeskommune satser på opplæring av håndverkere i tradisjonshåndverk i regi av Buskerud bygningsvernsenter.

Dette er et ledd i den regionale kulturminneforvaltningens strategi for å styrke arbeidet med å ta vare på fredete og verneverdige bygninger.


Publisert 24. april 2015, oppdatert 10. september 2015.