- Dagens linjetilbud skal videreføres

Skoletilbudet i Buskerud: Fylkesutvalget mener det er viktig å bevare linjene som var foreslått lagt ned.

Onsdag formiddag behandlet fylkesutvalget to saker som berører det videregående skoletilbudet i Buskerud:

  • Langsiktig strategi for det offentlige videregående skoletilbudet i Buskerud
  • Økonomiplan 2017 - 2020 for Buskerud fylkeskommune

Politikerne utsatte behandlingen av sakene, som begge kommer opp i fylkestinget i desember, men vedtok en protokolltilførsel der de avviste fylkesrådmannens forslag til strukturendringer.

Les også: Her kan du lese fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2017 - 2020

Bjørn Tore Ødegården (Ap) sier politikerne nå vil bruke tiden fram til fylkestingets møte i midten av desember til å arbeide videre med å finne inndekning på budsjettet.

- For å sikre arbeidsro for elever og ansatte vil vi allerede nå fastslå at det ikke blir kutt på følgende, fortsetter Ødegården:

  • idrett, musikk, dans- og dramalinjer, den internasjonale linja og Saggrenda på Kongsberg 
  • videreutdanning av lærere
  • reduksjon av vikarbudsjettet
  • alternativt opplæringsløp yrkesfag
  • midler til internasjonalisering

Disse kuttene på utdanning vil bli reversert i samarbeidspartienes forslag til økonomiplan for 2017.

- Vi ønsker at dagens linjetilbud skal videreføres. Naturtilbud på fjellandbruksskolen Lien på Torpo er fortsatt til vurdering, fortstter Ødegården (Ap).

- Vi er opptatt av idretts- og dramalinjene, og det internasjonale tilbudet på Kongsberg. Det er viktig at vi opprettholder tilbudet for våre ungdommer, sier gruppeleder for Høyre, Rune Kjølstad.

Kjølstad mener det er naturlig å vente med å vedta en plan om strukturendringer før man har rammene på plass.

Les ogsåFylkeskommunen får trolig ikke utbytte fra Vardar

Ødegården sier det er et meget stramt budsjett som er en direkte følge av dramatisk reduksjon i utbytte fra Vardar, fylkeskommunens eget kraftselskap.

- Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 forverrer situasjonen ytterligere, mener Ødegården.


Publisert 16. november 2016, oppdatert 17. november 2016.