- Dagens linjetilbud ved de videregående skolene i Buskerud videreføres

Julegave til elevene: Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) forsikret engasjerte elever om at linjetilbudene i Buskerud videreføres.

Torsdag morgen troppet elever fra Rosthaug videregående skole opp i fylkestingssalen i forbindelse med politikernes behandling av budsjettet.

Elevene fryktet at linjetilbud ved skolen skulle bli berørt av kutt som følge av en stram økonomisk situasjon etter at Buskerud fylkeskommune tidligere i høst fikk beskjed fra energiselskapet Vardar om at de trolig ikke får utbytte fra Vardar.

- Jeg er veldig godt fornøyd med at fylkestinget har prioritert å finne midler til å skjerme linjene ved de videregående skolene våre.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

Det betyr at linjetilbudet innen Idrett, Musikk, dans og drama, Medier og kommunikasjon, International Baccalaureat videreføres.

Naturbruk ved Ål vidaregåande skole overføres til Rosthaug videregående skole. Naturbruk på Kongsberg vidergående skole videreføres.

Utdanning, miljø og demokrati

Det var samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Sosialistisk Venstreparti som torsdag ettermiddag fikk flertall for sitt forslag til økonomiplan for Buskerud fylkeskommune 2017 - 2020.

- Det er en ekstraordinær situasjon vi har havnet i etter bortfallet av utbytte fra Vardar.

Olav Skinnes (Sp)

- Jeg synes likevel at vi har fått et godt og ansvarlig budsjett som viderefører det gode utdanningstilbudet og skjermer elevene, sier Skinnes (Sp), som la fram forslaget på vegne av de fem samarbeidspartiene.

Buss skolebarn

Skinnes sier rammen til kollektivtrafikk styrkes med 1,3 millioner kroner neste år, deretter 3,680 millioner kroner fra 2018.

Fylkestinget ønsker at prøveperioden med Hallingbussen forlenges til sommeren neste år. 

200 000 kroner bevilget i år overføres til neste år. Det bevilges også 200 000 kroner av avsatte midler til hovedutvalget for samferdsels disposisjonskonto 2017.

Samarbeidspartiene ønsker også å satse på at bygningen Strømsø videregående skole utvikles til en temaskole og senter for kunst design og arkitektur for Drammensregionen.

Gratis vaksine til årets russ

Fylkestinget vedtok å sette av 1,1 millioner kroner til gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse for årets russ.

- Buskerud fylkeskommune eier fylkets videregående skoler. Vi er opptatt av våre elever og ønsker å tilby gratis vaksine slik at vi får flere til å beskytte seg mot sykdommen.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

De siste årene har det vært flere tilfeller av smittsom og svært farlig hjernehinnebetennelse blant avgangselever.

Sandra Bruflot

Det var fylkestingsrepresentant Sandra Bruflot (H) som onsdag ettermiddag stilte spørsmål angående vaksinasjon mot smittsom hjernehinnebetennelse under fylkestingets spørretime.

- Jeg er først og fremst veldig glad for at russen nå får tilbud om gratis vaksine, sier Sandra Bruflot.

Samarbeidspartiene fikk også flertall for å sette av åtte millioner kroner de neste tre årene til solcellepaneler på fylkeskommunale tak.

- Fylket som går foran og viser vei inn i det grønne skiftet, sier fylkestingsrepresentant Ståle Sørensen (MDG).

- Disse solcellepanelene vil redusere strømforbruket samt produsere ny fornybar energi som sendes ut på nettet og som bidrar til utfasing av europeiske kullkraftverk, mener Sørensen.

Ståle Sørensen og Hanne Lisa Matt
Solcellefylket Buskerud: Miljøpartiet De Grønnes Ståle Sørensen og Hanne Lisa Matt under fylkestingets behandling torsdag ettermiddag.


Publisert 15. desember 2016, oppdatert 16. desember 2016.