- Det er en kortslutning å trekke likhetstegn mellom regional utvikling og regionalutviklingsmidler

Debatt i Buskerudtinget: Regjeringen vil kutte midlene til regionalutvikling i fylkeskommunene med 430 millioner kroner.

Mandag var Buskerudtinget (45 politikere fra storting/fylke/kommunene) samlet i fylkestingssalen for å diskutere regional utvikling sett i lys av regjeringens forslag til statsbudsjett.

Regjeringen foreslår å redusere tilskuddet til fylkeskommunene til regional utvikling med 430 millioner kroner.

Av dette omprioriteres 270 millioner kroner til andre formål, hvorav 250 millioner kroner til opprusting og fornying av fylkesvegene.

Stortingsrepresentant fra Buskerud, Trond Helleland (H), innledet debatten med å forklare hvorfor regjeringen foreslår å kutte midlene til regional utvikling i fylkeskommunene.

- Regional utvikling er helt avgjørende for Buskerud, men det er en kortslutning å trekke likhetstegn mellom regional utvikling og regionalutviklingsmidler, mener Helleland.

- Vi snakker om noen-og-20 millioner kroner til Buskerud neste år, og det er et kutt, men jeg vil heller prioritere fylkesveger for å fylket til å henge bedre sammen.

Trond Helleland (H)

Bekymret for ringvirkningene

- De økte samferdselsbevilgningene veier på ingen måte opp ringvirkningene av midlene vi taper for distriktspolitikk, mener medlem av fylkesutvalget, Hanne Lisa Matt (MDG).

- Jeg konstatere at dette ikke holder mål fordi samferdsel og næringsrettete tiltak ikke kan løse distriktsutfordringene alene.

Hanne Lisa Matt (MDG)

Hanne Lisa Matt i Buskerudtinget om regional utvikling

Matt var nylig i stortinget i forbindelse med en høring om kutt i regionalutviklingsmidlene, og mener samfunnsutvikling handler om mer enn veg.

- Samfunnsutvikling i distriktene handler om så mye mer: om lokal samfunnsutvikling, om grønn vekst og positivitet, mener Matt.

- Det viktigste for oss er at vi får inn de store prosjektene som for eksempel ny sjukestugu på Ål, Ringeriksbanen/E16 og ny veg til Kongsberg. Det er det som virkelig betyr noe for å legge grunnlaget for regionautvikling, sier Helleland.

- Dette holder ikke mål

- Trond Hellelands redegjørelse av det, som etter regjeringens syn skal bli fremtidens regionalutvikling, var kort og tydelig: kutt i utviklingsmidler og satsing på fylkesvei, sier Hanne Lisa Matt (MDG) og medlem av fylkesutvalget.

- Det blir ikke mange meter veg i bytte heller.

Hanne Lisa Matt (MDG)

Matt mener fylkeskommunen mister muligheten til å målrettet kunne støtte opp om tiltak som øker attraktiviteten og styrker lokal utvikling.

- For Buskerud betyr beskjeden via statsbudsjettet i praksis at Rollag, Nore og Uvdal, hele Hallingdal, Krødsherad og Sigdal - det distriktspolitiske virkeområdet og reiselivet i øvre del av fylket – taper mest, fortsetter hun.

- Der står reiseliv og utmarksnæring sterkt, og der har Buskerud flere kommuner og næringer som lykkes godt i samfunnsutviklingen. De mister øremerkede utviklingsmidler til prosjekter som er viktig for at de har den veksten og suksessen, sier Matt.

- Det er positivt med penger til fylkesveger, men disse næringsmidlene har stor betydning for distriktet, mener ordfører i Hemsedal kommune, Oddvar Grøthe (Sp).

Grøthe tok ordet i debatten og påpekte viktigheten av regionalutviklingsmidler. Hallingdal har tidligere mottatt årlig over to millioner kroner i slike midler.

- Regionalmidler generer nye millioner

Oddvar Grøthe portrett

- I Hallingdal har vi skapt utrolig mye aktiviteter og næringsliv ut av de midlene vi har mottatt,  fortsetter ordføreren i bygdekommunen Hemsedal.

- Det er viktig at bedrifter, initiativtakere og gründere får en liten starthjelp - det får de ofte veldig mye ut av, sier Grøthe.

Grøthe forklarer at Hallingdal også spytter inn tilsvarende beløp som de har mottatt i støtte.

- De 2,4 millionene i regional støtte har antakeligvis generert 7- 10 millioner kroner.

Oddvar Grøthe (Sp)

- Det er litt misforstått at dette ikke er betydningsfulle midler, mener ordføreren i Hemsedal, Oddvar Grøthe.

- Utviklingsmidlene er viktig for oss. Nettopp fordi vi ikke har så mye utviklingsmidler blir de vi får ekstra viktig, og 2017 blir et krevende år om man ikke få gjort noe med dette, sier Matt.

- Da mister vi politisk handlingsrom og kraften vi trenger for det grønne skiftet, altså omstilling til et livskraftig og bærekraftig samfunn i hele Buskerud, avslutter Hanne Lisa Matt.


Publisert 15. november 2016, oppdatert 15. november 2016.