- Du får et helt annet syn på din egen jobb

Fylkeskommunen lærer mye av å ha studenter i praksis.

De to studentene Sigrid Mjelva (21) og Fredrik Austbø (28) fra Norges idrettshøgskole har en litt annerledes skolehverdag i ukene før jul.

Studentene er inne i en tre ukers-praksisperiode i Buskerud fylkeskommune der de følger rådgiverne Lise-Berith Lian og Stig Kleven.

Mjelva og Austbø skal i løpet av perioden tilegne seg praktisk kunnskap og ferdigheter innenfor offentlig kultur- og idrettsforvaltning.

- Jeg trodde det skulle være tørt og kjedelig, men det virker som en kul jobb!

Fredrik Austbø (28), student ved Norges idrettshøgskole

- Det er spennende og lærerikt. Du vet egentlig ikke hva det går ut på før du ser det du har lært i praksis, forsetter Sigrid Mjelva (21).

- Det er veldig greit å få se i praksis det vi har lært i teori.

Sigrid Mjelva (21), student ved Norges idrettshøgskole

- Vi har jo lest om det i boken, og da er det gøy å komme hit og se hvordan man jobber med de ulike bestemmelsene og spillemidlene, forsetter Fredrik Austbø (28).

Innblikk i den daglige virksomheten

De to studentene deltar på møter og blir inkludert i virksomheten. Lian og Kleven forklarer at studentene blir tildelt arbeidsoppgaver som krever ansvar og tillit.

- Hovedfokuset i disse ukene er tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv, sier Lise-Berith Lian.

- De får se hvordan vi driver saksbehandling, og de får vært med ut for å se idrettsanleggene ute i kommunene, sier Stig Kleven.

- Vi prøver jo å finne spennende oppgaver for studentene.

Stig Kleven, idrettsrådgiver

- Det er veldig interessant å ha studenter i praksis. En av de tingene jeg ser er at du får et helt annet syn på din egen jobb fordi du må forklare hvordan du jobber, og det setter det i et litt annet perspektiv, mener Lise-Berith Lian.

Fra idé til ferdig anlegg

- I starten trodde jeg det skulle være utrolig tørt og kjedelig, men jeg har fått et helt annet syn på det nå, sier 28-åringen.

- Vi ser jo hvor viktig jobben er. Det er veldig kult å følge prosessen fra idé til ferdig anlegg, og hvor mye man må gjennom, fortsetter han.

Rådgiverne Lian og Kleven roser studentene for arbeidet de gjør i løpet av ukene. 

- Jeg tror det er kjempeviktig å vise hva fylkeskommunen gjør, og at det er et attraktivt sted å jobbe, fordi arbeidsoppgavene våre er kanskje ikke alltid like kjent blant studentene, avslutter Lise-Berith Lian.

Etter endt praksisperiode i det offentlige skal studentene over nyttår ha tre ukers praksis i privat idrettsforvaltning.


Publisert 6. desember 2016, oppdatert 6. desember 2016.