- Tusen takk for den nye vegen

Offisiell åpning av fylkesveg 287 Strandgata i Åmot i Modum kommune: - Før turte vi nesten ikke å gå her, nå er det en fryd, sier nabo Hilde Hagen.

Torsdag 30. juni var det offisiell åpning av fylkesveg 287 Strandgata i Åmot i Modum kommune.

Prosjektet Strandgata - Kjøreplass bru i Åmot består av en ny 1250 meter lang veg med sammenhengende fortau.

Vegstrekningen har vært preget av forfall og har vært i svært dårlig forfatning.

- Den nye vegen er blitt kjempefin. Det er en fryd å gå her, og det er trygt! sier nærmeste nabo Hilde Hagen.

- Før turte vi nesten ikke å gå her. Nå går vi tur med hunden vår til Blaafarveværket hver morgen.

Hilde Hagen, nabo til vegen

4000 kjøretøy bruker vegen per døgn, og i sommerhalvåret er det ekstra stor trafikk fordi vegen er hovedveg til Blaafarveværket.

- Vi er veldig glad for at vi har fått denne nye flotte vegen. Strekningen er blitt tryggere både for gående og bilister, og det betyr mye for oss, sier Tone Steinsvik ved Blaafarveværket i Modum.

Blaafarveværket er Buskeruds mest besøkte attraksjon med over 160 000 besøkende i løpet av et år.

- Vegen er blitt så bred og fin, noe som ikke minst er viktig for alle turistbussene som er innom oss i løpet av en sesong. Dette er blitt en flott inngangsportal til Blaafarveværket, sier Steinsvik.

Vegen til Blaafarveværket

Billigere enn planlagt

Det er Buskerud fylkeskommune som eier vegen, og fylkeskommunen har brukt over 40 millioner kroner på prosjektet.

- Jeg håper dere moinger vil bruke fortauet mye og at vegen blir viktig og nyttig for trafikantene.

Gro Solberg, samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune

Samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune, Gro Solberg, foretok den offisielle åpningen i Åmot sentrum.

- Vi er veldig fornøyd med at vi har fått en fortauslønsing som gjør det mulig å ferdes på en trygg måte både til fots og med sykkel, sier Solberg.


Barna i Strand barnehage bidro med flott sang under den offisielle åpningen i Åmot sentrum.

Vanskelige grunnforhold

Det er kvikkleire i grunnen og det måtte gjennomføres grunnundersøkelser og forberedelser for å sikre stabiliteten både langs vegen og elva, og i et større område rundt.

- Vi har hatt et godt samarbeid med NVE og Modum kommune, og sammen har vi klart å finne løsninger som har gjort at dette er blitt veldig bra, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen avdeling Buskerud, Hans Jan Håkonsen.

Mens anleggsarbeidet har pågått har trafikantene måtte benytte seg av omkjøringsveger.

- Det var beklagelig med omkjøringsvegen, men det var viktig for oss at vi fikk gjort jobben på en god og efektiv måte, og nå har vi gjennomført arbeidet på kortere tid enn planlagt, sier Håkonsen.

- Viktig for næringslivet i dalen

- Dette er en viktig veg både for næringslivet i Sigdal/Eggedal, for reiselivet og turisme og ikke minst for dem som som bor i området og er avhengige av vegen daglig, fortsetter Solberg.

- For oss i Sigdal var det veldig viktig at vegen ble utbedret. Dette betyr mye for oss fastboende og for dem som har hytter i kommunen vår.

Anne Kristine Norman (Sp), ordfører i Sigdal kommune

- Jeg vil takke Modum rog Sigdal kommune for godt samarbeid, vegvesenet for den flotte jobben som er gjort og for at kostnadene er blitt noe lavere enn forutsatt, og jeg vil takke entreprenørene for en godt utført jobb med særs krevende grunnforhold, avslutter samferdselssjef Gro Solberg i Buskerud fylkeskommune.


Publisert 30. juni 2016, oppdatert 30. juni 2016.