- Vi garanterer alle jobb hos oss

Arbeidstreningsprosjekt: Elever bygger ny hoppbakke i Vikersund. - Jeg garanterer jobb til alle skoleelevene som er med på å bygge bakken, sier Lars Hæhre i Hæhre Entreprenør.

Fredag formiddag startet elevene opp anleggsmaskinene i Vikersund hoppsenter.

19 elever skal være med i et arbeidstreningsprosjekt der de skal bygge en ny K 65 hoppbakke. K 65 er en viktig rekrutteringsbakke for nye hoppere.

- Det er veldig bra at vi får en slik mulighet og at de satser på oss.

Thomas R. Kortnes (16), elev ved Rosthaug videregående skole

16-åringen får nå opplæring i å kjøre gravemaskin i prosjektet som er helt unikt i norsk sammenheng.

Virkelighetsnær opplæring

Det offentlige bidrar med elever mens det private næringslivet stiller maskiner til rådighet.

- De private kan rekruttere fremtidig arbeidskraft og våre elever får tilgang til moderne maskiner, sier Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud.

- Godt eksempel på offentlig – privat samarbeid: Buskerud fylkeskommune har fått fram prosjektmidler. Modum kommune bidrar og entreprenørene Hæhre og Isaksen stiller med fagfolk og maskiner. Dette er en vinn vinn-situasjon!

Roger Ryberg A(p), fylkesordfører i Buskerud

Målet er gjennom samfunnsnyttig innsats å få ungdommene inn i et utdanningsløp/ut i arbeidslivet, kombinert med praktisk, interessant og meningsfull praksis og utdanning.

- Dette er den beste form for opplæring vi kan gi.

Knut Erik Hovde, rektor ved Rosthaug videregående skole

Hovedmålgruppen for prosjektet er elever ved Rosthaug og Kongsberg videregående skole og kursungdom ved UngInvest AIB i Midtfylket. Det er i tillegg 2-5 elever fra NAV.

Samarbeid på tvers

Buskerud fylkeskommune, Modum kommune, Vikersund Hoppsenter, NAV og Hæhre Entreprenør
Resultater gjennom samhandling! Fra venstre: Knut Erik Hovde (rektor Rosthaug vgs), Anders Liverud (UngInvest AIB Midtfylket), Hilde Lysgård Knutsen (NAV), Bjørn Espen Hovde (Vikersund Hoppsenter), Roger Ryberg (fylkesordfører), Ståle Versland (ordfører i Modum) og Lars Hæhre (Hæhre Entreprenør).

Det var Albert Kr. Hæhre som i 2014 tok initiativ til å samle NAV, utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune, fagopplæring, videregående skoler, ordfører i Modum, Hæhre Entreprenør og Isachsen Entreprenør.

Agendaen var å samarbeide på tvers av alle instanser for å finne gode løsninger og opplæringstilbud for elever og ungdom som ikke er motivert eller kvalifisert for ordinært videregående utdanningsløp.

- Det er fryktelig moro at vi nå står her i dag og ser at elevene er i sving!

Lars Hæhre i Hæhre Entreprenør

Hæhre Entreprenør og Isachsen Entreprenør bidrar med maskin og fagfolk.

- Målet vårt er at alle elevene skal få jobb når de er ferdige. Vi har plass til alle sammen.

Lars Hæhre i Hæhre Entreprenør

- Hvis elevene fullfører og gjør en god jobb her, så får alle jobb, sier han.

Føler et ansvar for å ta inn ungdommer

Hæhre forklarer at de har behov for arbeidskraft og sier firmaet føler et ansvar for å ta inn ungdommer som ikke helt har funnet seg til rette i skolesystemet.

- Det er ungdom i aldersgruppe 16-18 år som ofte faller utenfor, disse ønsker vi å tilby en plass.

Lars Hæhre i Hæhre Entreprenør

- Jeg synes det er flott at ungdommene nå får sjansen til å bygge et «monument» av en hoppbakke som vil stå nær sagt til evig tid som et symbol på hva som er mulig når en tør å tenke nytt, sier Ståle Versland (Ap), ordfører i Modum kommune.

Clas Brede Bråthen og Roger Ryberg
Sportssjef for hopp i Norges Skiforbund, Clas Brede Bråthen, er imponert over innsatsen som gjøres for å få til resultater i Vikersund Hoppsenter.

For hoppmiljøet i Vikersund er samarbeidet mellom det offentlige og private av store verdi.

- Dette betyr alt! Vi hadde ikke klart å få bygget en ny K 65 bakke, det er samarbeidet som gjør det mulig, sier Bjørn Espen Hovde i Stiftelsen Vikersund Hoppsenter.

- Det å få være med på et prosjekt som har så stor samfunnsverdi er spennende, avslutter Bjørn Espen Hovde.


Publisert 14. oktober 2016, oppdatert 14. oktober 2016.