Nå starter forhandlinger med Akershus og Østfold

Fredag og lørdag møtes forhandlingsutvalget på Gardermoen til samtaler om å danne Region Viken.

Forhandlingsutvalgene består av fylkespolitikere fra Østfold, Akershus og Buskerud fylkeskommuner.

De har som oppgave å komme fram til en felles plattform for å slå sammen Østfold, Akershus og Buskerud til Region Viken.

Det er planlagt fem møter i forhandlingsutvalget før saken legges frem for fylkestingene i desember 2016.

En viktig målsetting for arbeidet i forhandlingsutvalget er å danne en ny region som styrker hele regionens fortrinn og muligheter, skaper gode og effektive tjenester og gir en helhetlig, balansert og bærekraftig utvikling i hele regionen.

 

Forhandlingsmøtene

Agenda og tidsplan for møtene fredag 30.09. og lørdag 01.10. (akershus.no)

Oversikt over møtedatoer til forhandlingsutvalget

 

 


Publisert 29. september 2016, oppdatert 30. september 2016.