10,8 millioner kroner til Den kulturelle skolesekken

Fylkespolitikerne fordeler 10,8 millioner kroner til kulturopplevelser for skolebarn i Buskerud.

Tirsdag ettermiddag fordelte politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse penger til Den kulturelle skolesekken (DKS) for skoleåret 2016/2017.

- Vi er glade for at det blir mer kunst og kultur til den enkelte elev i skoletiden.

Sissel Hovland (Ap), fungerende leder av hovedutvalget

Les også: Se hva elevene får tilbud om - katalog Den kulturelle skolesekken 2016/2017

Det er Buskerud fylkeskommune som koordinerer, produserer og distribuerer skolesekktilbudet hvert år til kommunene i fylket.

Gjennom DKS skal elevene sikres et regelmessig kunst- og kulturtilbud på alle klassetrinn.

3,7 millioner kroner til kommunene, øremerket de lokale skolesekktilbudene i grunnskolen:

 • Du skulle bare visstDrammen: 719 440
 • Kongsberg: 372 826
 • Ringerike: 380 448
 • Hole: 112 578
 • Flå: 19 245
 • Nes: 45 109
 • Gol: 56 177
 • Hemsedal: 56 068
 • Ål: 102 456
 • Hol: 66 357
 • Sigdal: 77 482
 • Krødsherad: 39 047
 • Modum: 192 505
 • Øvre Eiker: 230 824
 • Nedre Eiker: 319 372
 • Lier: 347 683
 • Røyken: 308 582
 • Hurum: 145 060
 • Flesberg: 45 332
 • Rollag: 21 025
 • Nore og Uvdal: 42 382

4,23 millioner kroner ble fordelt til fylkeskommunal produksjon og distribusjon for grunnskolen:

 • Litteratur: 1 000 000
 • Scenekunst: 1 500 000
 • Visuell kunst: 1 150 000
 • Film: 350 000
 • Utviklingstiltak: 130 000

2,9 millioner kroner fordeles til Den kulturelle skolesekken i videregående opplæring. Midlene brukes til innkjøp av produksjoner, samt utviklingsprosjekter.


Publisert 13. september 2016, oppdatert 16. september 2016.