Bibliotekene i Buskerud skal styrke innbyggernes digitale kompetanse

Bibliotekansatte i Buskerud skal i høst bli enda bedre i å veilede i bruk av offentlige tjenester på nett.

Buskerud fylkesbibliotek tilbyr nå e-læringskurset «23 offentlige ting», der målet er at bibliotekansatte skal 

  • Utforske og lære om de viktigste digitale tjenestene
  • Bli bedre i stand til å veilede publikum i bruk av tjenestene
  • Utforske en ny måte å lære på

Bibliotekene i Buskerud har til sammen 1,1 million besøk per år og har et godt utgangspunkt for å nå innbyggere som har behov for økt kunnskap om offentlige tjenester på nett. 

E-læringskurset «23 offentlige ting» er utviklet av fylkesbibliotekene i Akershus, Buskerud og Vestfold og skal testes ut i disse fylkene høsten 2016.

Kurset skal gjennomføres over 8 uker, og er en kombinasjon av selvstudier og fysiske samlinger. Innholdet i kurset er tilgjengelig via kursbloggen www.23offentligeting.no.

«23 offentlige ting» inngår i det nasjonale programmet for økt digital deltakelse, Digidel 2017, og er utviklet med støtte fra Nasjonalbiblioteket.

Da kommunalminister Jan Tore Sanner lanserte Digidel-programmet på Drammensbiblioteket i 2015 uttalte han:

- Det er passende at lanseringen skjer på et bibliotek. Bibliotekene skal veilede i den digitale virkeligheten.

Buskerud fylkesbibliotek ivaretar fylkeskommunens lovpålagte ansvar for regionale bibliotekoppgaver og bibliotekutvikling, og er et kompetanse- og utviklingssenter på bibliotekområdet.

Fylkesbiblioteket er lokalisert på Papirbredden i Drammen, sammen med Drammen bibliotek og biblioteket ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

De tre bibliotekene har et formalisert samarbeid under paraplyen Drammensbiblioteket.


Publisert 23. september 2016, oppdatert 23. september 2016.