Bibliotekprisen for Buskerud til Jannicke Røgler

- Jeg føler meg priviligert fordi jeg jobber i en virksomhet som i hovedsak driver med spennende utviklingsprosjekter, sier Jannicke Røgler ved Buskerud fylkesbibliotek.

Bibliotekprisen deles ut av Norsk bibliotekforening, avdeling Buskerud.

Jannicke Røgler berømmes spesielt for sitt engasjement i forhold til e-bøker, bruk av sosiale medier, samlingsutvikling, statistikk og dokumentasjon.

- Jeg er veldig glad for å motta prisen! Buskerud fylkesbibliotek har i mange år utmerket seg i det norske biblioteklandskapet, sier Jannicke Røgler.

- Det at jeg nå ble tildelt denne prisen, skyldes i stor grad de mulighetene som er gitt meg i arbeidet på fylkesbiblioteket og ikke minst det flotte kollegefelleskapet jeg er en del av.

Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek

Fylkesbiblioteket er hjemlet i Lov om folkebibliotek og hører inn under Utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Jannicke har gjennom mange år vært en drivkraft i utviklingen av bibliotekene i Buskerud. Fra sin posisjon som rådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek, har hun med stor faglig tyngde og engasjement vært en pådriver for kompetanseheving, bevisstgjøring og utvikling av bibliotektjenestene i hele fylket. Jannicke har også markert seg sterkt i det nasjonale biblioteklandskapet.»

Bibliotekprisen for Buskerud tildeles hvert år et bibliotek, en organisasjon, institusjon eller en enkeltperson som har bidratt til å synliggjøre bibliotekene i Buskerud.


Publisert 29. april 2016, oppdatert 29. april 2016.