Brakar kjøper elbusser av Ebusco

Brakar as har tildelt kontrakt om kjøp av elektriske busser og infrastruktur til det nederlandske selskapet Ebusco.

Brakar skal foreløpig kjøpe seks busser og utstyr til to ladestasjoner. Total verdi av kontrakten er 31 millioner kroner.

Kjøp, drift og vedlikehold av de elektriske bussene blir finansiert av tilskudd fra Enova og Buskerud fylkeskommune.

-Dette er en del av «det grønne skiftet» Buskerud fylkeskommune har bestilt av oss. Vi er glad for å kunne oppfylle det, sier Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar.

Kollektivselskapet Brakar eies av Buskerud fylkeskommune (100 %).

-Elektriske busser er helt i tråd med våre ønsker for kollektivtransporten, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

- Vi vil ha grønn teknologi som bidrar til bedre byluft og mindre støy.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

 Vi ser at elektrisk drift nå kommer for fullt i transportsektoren, og vi er veldig fornøyd for at Brakar er i førersetet, sier han.

Lader på 4,2 minutter

De elektriske bussene skal settes i drift høsten 2017, og kjøre på linje 51 Drammen – Mjøndalen.

Det vil være ladestasjoner ved Mjøndalen stasjon og på Drammen busstasjon.

Elektrisk buss Mjøndalen

Et av kravene i kontrakten er at bussene skal kunne kjøre strekningen tur-retur uten å lade, og bussene Brakar nå kjøper av Ebusco har kjørelengde på 50 kilometer.

Med en ladetid på 4,2 minutter vil bussene også enkelt gå inn i dagens trafikkavvikling. Ebusco leverer busser til flere markeder i Europa. Bussene skal i prøveperioden eies av Brakar.

Ladestasjoner – nytt innslag i bybildet

- En av grunnene til at denne strekningen er valgt er at det er forholdsvis enkelt å etablere de nye ladestasjonene på Mjøndalen stasjon og Drammen busstasjon, forklarer Sundfjord.

- Vi er veldig godt fornøyd med dialogen vi har med Drammen og Nedre Eiker kommune, samt Glitre som samarbeidspartner ved etablering av de nye ladestasjonene, sier han.

- Begge kommunene er også en del av Buskerudbysamarbeidet og elbussene bidrar til å nå de miljømål Buskerudbyen har satt seg.

-Buskerudsamfunnet er i stor utvikling. Spesielt i byområdene er det forventet betydelig vekst i årene fremover, og da er det viktig at innbyggerne våre får gode kollektivløsninger som er fremtidsrettet, avslutter Roger Ryberg (Ap).


Publisert 21. desember 2016, oppdatert 21. desember 2016.