Buskerud fikk oppskrift på trøndersk matsuksess: - Dyrk godfoten!

Trønderne har suksess med lokalprodusert mat - lærte Buskerud hvordan man kan få suksess som matregion.

- Vi har fått til at mange snakker mat. Barnehage, lærere, næringsliv, restauranter og offentlige aktører. Og når mange nok snakker om mat - så blir det mat! sier Kristine Rise, markedsansvarlig i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS.

Torsdag formiddag stod hun foran over 70 deltakere på seminaret «Matproduksjon i Buskerud - mangfold, muligheter og bærekraft» på Sundvolden Hotell og delte den trønderske suksess-oppskriften.

Les også: Program for seminaret «Matproduksjon i Buskerud - mangfold, muligheter og bærekraft»

- Mat er noe mer enn mat putter i munnen. Mange vil ha en kunnskap om hvor maten kommer fra, hva som har skjedd før den kom på bordet, og da krever det kunnskap i flere ledd, fortsetter Rise.

- Alle har et forhold til mat. Og etterspørselen etter lokal mat er økende. Vi har fått en stolthet og identitet rundt maten vår - mange vet hvor maten kommer fra i Trødelag. 

Kristine Rise, markedsansvarlig i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Seminar om mat på Sundvolden
Kristine Rise i Oi! Trøndersk Mat og Drikke forklarer Olav Skinnes og Liv Berven fra Numedal hvordan de har jobbet med å synliggjøre trøndersk mat og drikke.

Utstillingsvindu

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS har holdt på i over 10 år og jobber med å utvikle og synliggjøre trødersk mat og drikke.

Kunnskapsbasert utviklingsarbeid beskriver aktiviteten i selskapet: Oi! utvikler og legger til rette for salgsarenaer, kompetanse og nettverk som bidrar til å løfte matnæringa i regionen.

Over 100 eiere står bak selskapet som jobber for å videreutvikle Trøndelag som matregion med utgangspunkt i råvarer og kultur fra den trønderske regionen.

- Gjennom arbeidet med å synligjøre Trøndersk mat får vi samtidig fortalt mye om regionen vår, reiselivet vårt, poengterer hun.

- Buskerud må dyrke godfoten. Dere må fine ut hva dere er gode på og hva dere har lyst å få ut til folket. Finn felles faktorer!

Kristine Rise, markedsansvarlig i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

- Det er kanskje mange små produsenter i Buskerud som ikke helt vet hvordan man skal gå videre for å få til et volum. Man må få dem til å jobbe i lag, understreker hun.

Kristine Rise fra Oi! Trøndersk Mat og Drikke under seminar på Sundvolden

Buskerud er blant landets største

Buskerud er blant de største fylkene i landet når det gjelder matproduksjon.

Landbruket i fylket er en betydningsfull næring, både når det gjelder økonomisk verdiskaping og sysselsetting.

En som har lært av den trønderske suksessen er Liv M. Berven, leder av Matopplevelser i Numedal SA (MIN).

Berven har nå tatt initiativet til Lokalmatkassen AS, et samarbeid mellom matnettverkene Eventyrsmak, Hallingkost og Matopplevelser i Numedal.

- Lokalmatkassa er en helgekasse som man kan kjøpe på nett og som du henter på et av 10 steder. Vi setter sammen lokal mat og tror dette er noe kundene vil ha, sier hun.

Berven mener det er viktig at at produsentene går sammen, og ikke står på hver sin tue.

- Det er fornuftig å samarbeide, vi kommer mye lenger når vi jobber sammen, sier hun.

Mathall i Lier

Modell av mathall i Lier
- Slik kan det bli! Modellen av mathallen i Lier ble lansert under seminaret på Sundvolden.

Fylkesvaraordfører Olav Skinnes (Sp) synes det er inspirerende å høre om den trønderske suksessen, og mener Buskerud har alle forutsetninger for å få til noe lignende.

- Vi kan lære av Trøndelag og høste av deres erfaringer.

Olav Skinnes (Sp), fylkesvaraordfører

Skinnes lanserte under seminaret ønske om å ta i bruk Søndre Linnesvollen gård i Lier (eid av Buskerud fylkeskommune) som en mathall.

- Vi ønsker å bruke gården for å skape et utstillingsvindu for våre lokale landbruksprodukter.

Olav Skinnes

- Her ligger alle muligheter åpne! Kanskje har dette på plass i 2019, sier han.

Økt matproduksjon

De neste 20 årene vil det bli 20 prosent flere innbyggere i Norge, og matproduksjonen skal økes i takt med veksten i folketallet (Stortingsmelding om økt matproduksjon).

- Mat er motoren i det grønne skiftet, og dette er midt i blinken , sier Hanne Lisa Matt (MDG), og en av innlederne under seminaret på Sundvolden.

- Naturressursene er lokalt, og det er der næringslivet har et stort potensial for verdiskaping, sier hun. Det er ingen motsetning på det å satse lokalt og ha suksess internasjonalt, tvert i mot, avslutter Hanne Lisa Matt.

Seminaret ble arrangert av Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune, Buskerud Bondelag, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold.


Publisert 13. oktober 2016, oppdatert 17. oktober 2016.