Buskerud fortsetter for fullt fusjonsforhandlingene med Akershus og Østfold

Regionreformen: Fylkestinget i Vestfold ønsker fremdeles å se i begge retninger. – Det er umulig å ri to hester samtidig, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap). Han får støtte av opposisjonsleder Rune Kjølstad (H).

Vestfold fylkeskommune debatterte torsdag ettermiddag regionreformen og retningsvalg.

Et tydelig flertall ønsker fremdeles en region bestående av Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV).

Et retningsvalg som Buskerud tidligere har sagt at de ikke ser som ønskelig, og som de senest i fylkestinget i august vedtok at Buskerud ikke går inn for.

- Vi har med overveldende flertall tatt vårt valg om å samarbeide med Akershus og Østfold, for øvrig et retningsvalg som tilsluttes av de fleste kommunene i Buskerud, og som vi har kommunisert lenge.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

- Etter torsdagens vedtak i Vestfold fylkesting ser vi det derfor ikke som naturlig at Vestfold deltar ved forhandlingsbordet i den kommende prosess med Akershus og Østfold, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Akershus, Østfold og Buskerud startet prosessen

Vestfold fylkeskommune kom etter eget initiativ sent inn i prosessen, og det har hele tiden vært kjent at Vestfold både har vurdert et samarbeid med Telemark og et samarbeid med Buskerud, Østfold og Akershus.

Samtidig har det vært en klar premiss og tydelig kommunisert fra Buskerud sin side at det har vært nødvendig at Vestfold tar et retningsvalg om de fortsatt skal sitte rundt bordet og forhandle om region Viken. Torsdagens vedtak viser at det har ikke Vestfold tatt på alvor.

Med et vedtak der Vestfold fremdeles peker på en BTV - region, som for Buskerud er uaktuelt, og et svært knapt flertall åpner for å fortsette en dialog rundt Viken, samtidig som det er tydelig at man ikke ønsker seg dette, anser både fylkesordfører Roger Ryberg og Høyres gruppeleder Rune Kjølstad at de videre forhandlinger kun bør skje med Akershus og Østfold.

- På neste møte i forhandlingsutvalget vil jeg gjøre det klart at vi ikke ser det som naturlig at Vestfold er med rundt bordet, sier Kjølstad.

- Vi har gjort det klart at de som skal sitte rundt bordet nå, med den knappe tid vi har før vi må være enige, virkelig må ønske å få til region Viken. Debatten i Vestfold fylkesting viser at de ønsker noe annet og at de ikke vil forholde seg til vårt syn. Da er konsekvensen at de ikke lenger deltar, sier Ryberg.

- Vi kan ikke ri to hester samtidig.

Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud

- Om Vestfold ikke deltar i den fremtidige stor-regionen gjør det arbeidet med å etablere region Viken enklere» uttaler Roger Ryberg videre.

- Med tre fylker blir det f.eks vesentlig lettere å lande ulike detaljer rundt den nye region Viken. Det blir også enklere for Stortinget å nå målet om ca. 10 regioner med Vestfold sitt valg, sier Kjølstad.

Les også: Sanner vil ha 10 regioner innen 2020

Fylkesordfører trekker fram debatten i fylkestinget i august og høringsinnspillene fra kommunene, som med all tydelighet viser at det ikke er grobunn hverken i fylkestinget eller i kommunene i Buskerud for BTV.

- Utredninger viser at det i praksis nesten ikke ligger gevinster for Buskeruds innbyggere i et BTV-samarbeid. Samtidig har Buskerud store utfordringer som kun kan løses sammen med Akershus, sier Ryberg.

- Særlig gjelder dette innen samferdsel der mange av våre innbyggere hver dag opplever utfordringene med dagens fylkesgrense. Det samme gjelder for deler av fylket også knyttet til videregående opplæring, sier Ryberg.

Fylkesordfører sier videre at det i det politiske miljø i Buskerud registreres at man fra flertallet i Vestfold ikke kommer med noen signaler om hva Buskerud har å tjene på et BTV.

- Buskerud fortsetter som planlagt forhandlingene med Akershus og Østfold. Forhandlingsresultatet skal opp til endelig politisk behandling i desember. Det er en meget god tone og konstruktive dialoger mellom de tre fylkene., fortsetter Ryberg.

- Vi er optimistiske med henblikk på å skape en ny region til beste for innbyggerne i alle de tre fylkene, avslutter fylkesordfører Roger Ryberg.


Publisert 15. september 2016, oppdatert 27. september 2016.