Buskerud fylkeskommune inngår partnerskapsavtale med Buskerud Innvandrerråd

- Vi ønsker å fremme dialog og samhandling mellom etniske minoritetsgrupper og mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i Buskerud.

Politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune vedtok tirsdag ettermiddag å inngå partnerskapsavtale med Buskerud Innvandrerråd.

- Formålet med avtalen er å øke samfunnsdeltakelsen blant innvandrere.

Tonje Kristensen (Ap), leder av hovedutvalget

- Og å fremme dialog og samhandling mellom etniske minoritetsgrupper og mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i Buskerud og å skape møteplasser, sier Kristensen (bildet).

Tonje Kristensen

Buskerud Innvandrerråd er en samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon for over 30 innvandrerorganisasjoner, herunder ca. 4000 personmedlemmer i Buskerud.

Innvandrerrådet er partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt og er en koordinerende paraplyorganisasjon av innvandrerorganisasjoner i fylket.

Gjeninnfører avtalen

Buskerud fylkeskommune har tidligere hatt partnerskapsavtale med Buskerud Innvandrerråd.

Det forrige hovedutvalget for regionalutvikling og kultur vedtok imidlertid i sitt møte sommeren 2014 at partnerskapsavtalen med Buskerud Innvandrerråd ikke skulle videreføres.

Det ble bevilget 125 000 kroner i statlige midler fra IMDI ( Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Fra og med 2015 tildeles ikke statlige midler fra IMDI til fylkeskommunene.

Ny avtale

I 2015 ble det inngått en samarbeidsavtale med Buskerud innvandrerråd som ikke omfattet økonomi. Innvandrerrådet søkte om og fikk tildelt 123 000 kroner i prosjektmidler i 2015.

Den nye partnerskapsavtalen (2016) bygger på de samme formål som samarbeidsavtalen.

Utarbeidelsen av den konkrete partnerskapsavtalen gjøres i tett dialog med Buskerud innvandrerråd, og at dette delegeres til utviklingssjefen i fylkeskommunen.


Publisert 26. januar 2016, oppdatert 26. januar 2016.