Buskerud møtte Østfold og Akershus til naboprat

Kommune og regionreformen: - Det var et veldig lovende møte, med en god og positiv atmosfære, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

Mandag møttes fylkesutvalgene i Østfold, Akershus og Buskerud til nabolagssamtaler i Østfold.

Bakteppet er den kommende regionreformen, der fylkeskommunene er blitt oppmuntret til/bedt om å ta en prat med naturlige naboer om eventuell sammenslåing og tettere samarbeid.

Fra før av har Østfold og Akershus hatt samtaler seg imellom, denne gangen var også Buskerud med på praten.

- Det var en god dialog og gode refleksjoner rundt et mulig regionalt samarbeid.

Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud

- Samtidig vet alle at vi har en utredning på gang med Vestfold og Telemark fylkeskommuner som skal ligge til grunn for nabopraten vi skal ha med dem til våren, fortsetter Ryberg.

- Buskerud vil senere ta stilling til veien vi skal gå, sier han.

Les også: Politikerne delt om naboprater

Naboprat med Akershus og Østfold

- Vi er blitt enige om at prosessen mellom Akershus og Østfold går videre, med et snarlig møte i gruppa som er nedsatt for å håndtere dette. Det er rom for flere i dette samarbeidet, sier fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) i Østfold fylkeskommune.

Haabeth betegner stemningen under mandagens møte som god, og at mange er åpne for at det dannes en kraftig konstellasjon og slagkraftig region.

- Jeg tror vi er i en situasjon hvor vi kan få slutt på diskusjonen om hvorvidt vi skal ha et fylkesnivå hvis vi gjør noen grep nå, og befester det regionale, folkevalgte nivået. Hvis vi ikke gjør noe, er jeg redd for at vi får en evigvarende diskusjon, fortsetter fylkesordføreren i Østfold.

- Vi kjemper ikke for nivåets skyld, men fordi vi ser at det er oppgaver det er fornuftig at legges til et større, samordnende folkevalgt nivå enn kommunenivået - uansett om man får større kommuner. Det regionale nivået vil se helheten, sier han.

- Er det snakk om "frivillig tvang" fra statens side?

- Det vil jeg ikke si, men statsråd Sanner har vært krystallklar i sine uttalelser om at ingen nye oppgaver vil bli lagt til dagens fylkeskommuner med mindre man slår seg sammen til større enheter. Utviklingen tvinger oss til å tenke nytt dersom nye utfordringer skal møtes, og jeg vil jo også minne om at fylkeskommunene selv har arbeidet for at fylkesnivået skal bli en del av reformen, avslutter Ole Haabeth.


Publisert 2. februar 2016, oppdatert 27. september 2016.