Buskerudpolitikere understreker behovet for rask realisering av nytt sykehus

Buskerud-delegasjon møtte ledelsen i Helse Sør-Øst om nytt sykehus. - Nytt sykehus på Brakerøya er vår førsteprioritet, stadfester administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst.

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) møtte mandag formiddag administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst.

Med på møtet var stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap), ordførerne Monica Vee Bratlie (H) fra Hurum og Eva Norén Eriksen (H) fra Røyken, samt fylkesrådmann Georg Smedhus.

Bakgrunnen for møtet var behovet for å understreke nødvendigheten av nytt sykehus i Drammen.

- Et nytt sykehus i Drammen er i særklasse den viktigste saken for hele Buskeruds befolkning.

Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune

Ryberg får støtte av de to ordførerne i Røyken og Hurum.

De tre registrerer med uro at enkelte grupperinger rundt Bærum sykehus bruker Røyken og Hurums sammenslåing med Asker kommune som argument for at innbyggerne i Røyken og Hurum nærmest automatisk skal overføres til Bærum sykehus´ lokalsykehusområde for dermed å neddimensjonere det planlagte sykehuset på Brakerøya.

For Røykens innbyggere er et nytt sykehus i Drammen overmodent uttaler Eva Norén Eriksen. Hurums ordfører underbygger dette.

- Våre innbyggere trenger, i likhet med alle andre innbyggere vest for Oslo, et sykehus med fullverdig spesialisttilbud

Monica Bratlie, ordfører i Hurum kommune

- Det er en total avsporing å trekke den fremtidige kommunereformen inn i dette. Innbyggerne vil trenge dette tilbud uansett hvor kommunegrensen går, og Bærum kan aldri bli et fullverdig spesialistsykehus, sier Bratlie.

Nytt sykehus på Brakerøya tegning

Les også: Helseministeren: - Nytt sykehus på Brakerøya i Drammen

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst forsikret at nytt sykehus i Drammen nå er Helse Sør-Østs førsteprioritet, og at sykehuset på Brakerøya er meldt inn til statsbudsjett 2017.

- Vår førsteprioriet på byggefronten er nytt sykehus i Drammen, det er inne i våre investeringer og stedet er Brakerøya.

Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst

Møtedeltakerne er tydelige på at Bærum sykehus fortsatt vil være viktig å satse på.

Fylkesordfører Ryberg understreker at det aldri har vært snakk om å bygge et sykehus i Drammen som erstatning for Bærum.

- Ingen Buskerud-politiker har noen sinne sett for seg noe annet enn at vi fortsatt skal ha et stort sykehus i Bærum, og det har aldri vært planlagt noe annet, sier Ryberg.

- Vi er derfor forundret over at noen rundt Bærum sykehus forsøker å lage et skremselsbilde av at nytt sykehus i Drammen nærmest truer Bærums eksistens. Det er totalt feilaktig, sier Buskerudpolitikerne.

- Vestre Viken vil trenge all aktiviteten de har på Bærum også i fremtiden, og vi kan ikke skjønne at de to sykehusene oppleves å true hverandre.

Det ble understreket at Vestre Viken er ett sykehusområde som i fellesskap må løfte sine investeringer.

- Vi har aldri fra Buskeruds side protestert mot den oppbygging Vestre Viken har gjort på Blakstad på bekostning av Lier, og vi vil aldri finne på å protestere når Vestre Viken i fremtiden må bruke midler på Bærum sykehus.

- De ulike byggene innen helseforetaket må alle vedlikeholdes og rehabiliteres med jevne mellomrom. Nå gjelder det Drammen, neste gang kan det være Bærum og da har Bærum glede av det samme fellesskapet, uttrykker politikerne.

Politikerne uttrykte også at det er et samlet fylke som ønsker det nye sykehuset i Drammen. Dagens sykehus, som utøver spesialisttjenester for hele fylket, foruten Asker og Bærum, er gammelt og slitent.

Politikerne var glade for at Cathrine Lofthus tok seg tid til møtet, og avsluttet på ny med å understreke viktigheten av realisering av nytt sykehus i Drammen i tråd med vedtatte planer.


Publisert 19. september 2016, oppdatert 19. september 2016.