Bygger Svelvikvegen og Nordbyvegen

Samferdselspolitikerne vedtok bygging av fv. 319 Svelvikvegen og fv. 31 Nordbyvegen i Drammen.

Torsdag ettermiddag vedtok hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune leveranseavtale med Statens vegvesen.

Leveranseavtalen gjelder for 2016 og beskriver oppgaver Statens vegvesen skal utføre på vegne av Buskerud fylkeskommune innenfor drift & vedlikehold, investeringer, overordnet planlegging- samt øvrig bistand etter nærmere behov.

Avtalen innebærer blant annet bygging av de to fylkesvegene i Drammen.

Samferdselspolitikerne i fylkeskommunen vedtok enstemmig:

  • Fylkesveg 31 Norbyvegen: oppstart 2016
  • Fylkesveg 319 Svelvikvegen: oppstart 2017

Nordbyvegen (forfallsprosjekt med fortau) og Svelvikvegen (forfallsprosjekt med gang- og sykkelveg) har en total kostnad på 129 millioner kroner.


Publisert 21. januar 2016, oppdatert 21. januar 2016.