Dette får museene i 2016

Politikerne vedtok tilskudd til museene i fylket: - Museene er en ressurs for samfunnsutviklingen i Buskerud.

Museene har som oppdrag å forvalte og formidle Buskeruds historie og samtid.

Museumssektoren i Buskerud har nærmere 120 årsverk og forvalter 379 kulturhistoriske bygninger og omkring 170 000 gjenstander.

Tirsdag ettermiddag fordelte politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune følgende beløp til museene:

- Museene er en ressurs for samfunnsutviklingen i Buskerud. De gjør en viktig jobb med å forvalte og formidle Buskeruds historie og samtid, og de er våre beste inngangsporter til kunnskap og forståelse for fortidens samfunnsforhold og levekår, sier Tonje Kristensen (Ap), leder av hovedutvalget i fylkeskommunen.

Buskerudmuseet ble stiftet i 2013 og består av Hallingdal museum (med besøkssteder på Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol og Dagali), Ringerikes museum, Veien kulturminnepark, Lågdalsmuseet, Labromuseene, Nøstetangen Norsk Glassmuseum, Fossesholm Herregård, Villa Fridheim, Krøderbanen, Sigdal museum med Folkemusikksenteret, samt kunstnerhjemmene Lauvlia, Hagan og Portåsen.

Museenes drift finansieres av Kulturdepartementet, fylkeskommunen og vertskommunene, i tillegg til museenes egne inntekter.


Publisert 26. januar 2016, oppdatert 26. januar 2016.