Disse to skolene er valgt ut som deltakere til Holbergprisen

To videregående skoler i Buskerud er valgt ut som deltakere i konkurransen Holbergprisen 2016.

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever på videregåendetrinnet innenfor samfunnsfag, humaniora, juss og teologi.

Hvert år deltar 12 skoler og over 400 elever fra hele landet i konkurransen.

Ringerike videregående skole og Kongsberg videregående skole i Buskerud fylkeskommune er plukket ut til å delta i konkurransen.

Juryleder Øystein Sæbø (UiA) er godt fornøyd med oppslutningen om årets konkurranse.

- Det er svært gledelig at det er stor interesse for å delta i Holbergprisen i skolen, sier Sæbø i en pressemelding.

- Det betyr dessverre at ikke alle som ønsker det kan delta, og vi har dermed måtte velge ut skoler fra de kriterier vi har kommunisert tidligere, hvor vi vektlegger deltakelse fra nye skoler og geografisk spredning, fortsetter jurylederen.

Det er fritt temavalg for forskningsprosjektene og elevene veiledes av etablerte forskere.

Prisen deles ut 11. mai.

De tre beste elevbidragene blir premiert med kr. 15.000, kr. 10.000 og kr. 5.000. I tillegg deles det også ut et lærerstipend til en lærer som har utmerket seg som en positiv ressurs for sine elever i arbeidet med prosjektene.

Holbergprisen i skolen dekker utgifter skolene har i forbindelse med forskerbesøk.

Påmeldingsfristen for Holbergprisen i skolen i 2016 var den 1. oktober 2015.

En viktig del av Holbergprisens formål er å stimulere barn og unge til å bli interessert i humaniora, samfunnsfag, juss og teologi. Holbegprisen i skolen er etablert som et tiltak for å innfri dette formålet.


Publisert 22. februar 2016, oppdatert 22. februar 2016.