Elever bygger hoppbakke i Vikersund Hoppsenter

Offentlig og privat samarbeid: - Vinn vinn for begge parter. De private kan rekruttere fremtidig arbeidskraft og elevene våre får tilgang til moderne maskiner, sier Olav Skinnes (Sp).

Politikerne i fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune vedtok onsdag ettermiddag å støtte et arbeidstreningsprosjekt ved Vikersund Hoppsenter.

Det er stiftelsen Vikersund Hoppsenter som søker på vegne av flere parter om midler til å realisere arbeidstreningsprosjektet i 2016/17.

Bakgrunnen er at det i Midt Buskerud har det vært arbeidet med å finne alternative opplæringsløsninger/arbeidspraksis for ungdom i regionene som har behov for mer praksisrettet opplæring.

I tillegg til den støtten som fylkeskommunen alt har bevilget vil Buskerud fylkeskommune støtte prosjektet med tilsvarende beløp som Modum kommune begrenset oppad til 500 000 kroner.

Vedtak fylkesutvalget 24. august 2016

Utdanningspolitikerne i fylkeskommunen bevilget i juni 490 000 kroner.

- Dette er et offentlig og privat samarbeid som jeg synes er veldig bra! Det gir gevinst i begge ender, mener Olav Skinnes (Sp), fylkesvaraordfører.

- Dette samarbeidet om en alternativ opplæringsarena i Vikersund Hoppsenter er et godt tiltak.

Olav Skinnes (Sp)

Olav Skinnes

Les også500 000 til Vikersund hoppuke og VM-søknad

Samarbeid på tvers

Det var Albert Kr. Hæhre som i 2014 tok initiativ til å samle NAV, utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune, fagopplæring, videregående skoler, ordfører i Modum, Hæhre Entreprenør og Isachsen Entreprenør.

Agendaen var å samarbeide på tvers av alle instanser for å finne gode løsninger og opplæringstilbud for elever og ungdom som ikke er motivert eller kvalifisert for ordinært videregående utdanningsløp.

Nå har stiftelsen Vikersund Hoppsenter, NAV, Modum kommune, Arbeidsinstituttet i Midtfylket, Rosthaug og Kongsberg videregående skole formet et prosjekt som kan kjøres i skoleåret 2016/17 dersom det kan finansieres.

Elever på videregående

Hovedmålgruppen for prosjektet er elever ved Rosthaug og Kongsberg videregående skole og kursungdom ved Arbeidsinstituttet Midtfylke, omfang mellom 16 og 25 elever. Det er i tillegg 2-5 elever fra NAV.

Elevene kommer fra flere utdanningsprogram og målet er å gi virkelighetsnær opplæring som kan føre til kompetanse hos den enkelte elev og øke mulighet for læreplass.

- De private kan rekruttere fremtidig arbeidskraft og våre elever får tilgang til moderne maskiner.

Olav Skinnes (Sp), fylkesvaraordfører

- Elever som står i fare for å falle ut kan bli hanket inn via denne satsingen, mener Skinnes.

Fylkesordfører Roger Ryberg hadde sammen med prosjektets deltagere 9. august et møte med ordføreren i Modum kommune.

Prosjektet viser god samfunnsøkonomisk investering etter erfaringstall fra NAV. Konkret skal elevene bygge en K-65 hoppbakke i Vikersund Hoppsenter.

- Dette blir veldig spennende og det er viktig at elevene deltar i byggingen av 65 metersbakken i Vikersund, avslutter Olav Skinnes.


Publisert 24. august 2016, oppdatert 25. august 2016.