Får 1,4 millioner til elektrisk hurtigbåt i Oslofjorden

Grønn teknologi: Buskerud fylkeskommune får 1,4 millioner til å utrede mulighetene for en utslippsfri passasjerferge i Indre Oslofjord.

- En elektrisk hurtigbåt i Oslofjorden løser transportutfordringer på en miljøvennlig måte, den er fremtidsrettet og til glede for mange innbyggere i regionen.

Georg N. Smedhus,  fylkesrådmann i Buskerud og leder av styringsgruppa

Tirsdag ettermiddag kom gladnyheten fra Klima- og miljødepartementet om støtten til utredningen av pilotprosjektet.

Les pressemeldingen20 millioner kroner til lav- og nullutslippsferger

- Det er et miljøvennlig prosjekt som tar i bruk grønn teknologi, og vi er svært glade for midlene vi nå får til det videre arbeidet, sier Georg N. Smedhus.

Forprosjekt for utslippsfri transport

Det er Buskerud fylkeskommune, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune som i høst satte i gang et forprosjekt for utslippsfri transport i indre Oslofjord.

Styringsgruppa består av fylkesrådmannen i Buskerud fylkeskommune, fylkesdirektør for innovasjon i Akershus fylkeskommune og direktør for strategi og utvikling i Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune.

- Et slikt tiltak vil kunne bidra til redusert trengsel på vegene gjennom muligheter for overført trafikk fra veg til sjø.

Georg N. Smedhus

Batteridrevet passasjerferge som går i 20 knop

Bakgrunnen for prosjektet er en søknad fra Hurum og Nesodden kommune om utredning av en hurtiggående el-ferge for passasjerer.

Utredningen ble gjort sammen med industriklyngen Maritime Clean Tech, og viser at det er mulig å utvikle kostnadseffektiv drift av en batteridrevet passasjerferge som går i 20 knop.

- Vi vil utrede muligheten for å teste en pilot i ordinær drift på ulike ruter i indre Oslofjord, samt tydeliggjøre og kartlegge hvordan kundegrunnlaget vil kunne påvirkes av et endret tilbud, gitt at dette muliggjøres med ny teknologi, forklarer Smedhus.

Fylkeskommunene har blant annet satt som betingelse at det i tillegg til batteridrift skal utredes en hybridferge hvor batteridrift kombineres med brenselcelle-drift.

Kostnadene knyttet til etablering og igangsetting av piloten vil bli vurdert opp mot nyttevirkningene.

Nyttevirkningene vil kunne være reduserte klimagassutslipp, endrede driftskostnader og endrede reisetidskostnader.

Utredningen som fylkeskommunen nå har fått penger til vil avklare om pilotprosjektet vil se dagens lys. 


Publisert 13. desember 2016, oppdatert 13. desember 2016.