Fire nye år med Kronprinsparets Fond

- Vi er så utrolig glade for alle de mulighetene dette samarbeidet gir oss, sier leder av Arbeidsinstituttet i Buskerud, Ingebjørg Mæland.

Arbeidsinstituttet i Buskerud (AIB) og Kronprinsparets Fond har undertegnet en ny fireårs-avtale.

De to partene har samarbeidet siden sommeren 2011, da AIB ble de plukket ut av blant over 100 ungdomsprosjekter til å motta økonomisk støtte fra Kronprinsparets Fond.

Nå har de to partene inngått en ny fireårsavtale.

- Vi er så utrolig glade for alle de mulighetene dette samarbeidet gir oss, sier leder av
Arbeidsinstituttet i Buskerud, Ingebjørg Mæland.

Lærested for ungdommer 

Arbeidsinstituttet i Buskerud er eid av Buskerud fylkeskommune og er et lærested for ungdommer som for en periode trenger et annet tilbud enn den ordinære videregående opplæringen.

Kronprinsparets Fond ble opprettet i forbindelse med Kronprinsparets bryllup i 2001. I forbindelse med Kronprinsparets 10-års bryllupsdag 25. august 2011 ble fondet relansert under nytt navn, med en strategi for å styrke innsatsen for norsk ungdom.

- Utdanning og læring er utrolig viktig for unges mulighet til arbeid og deltakelse i fellesskapet. Alle unge har et stort potensiale, og prosjektene i Fondet fokuserer bevisst på å bidra til å forløse dette potensialet. Her ligger det utrolig mye energi og muligheter for fremtiden.

H.K.H. Kronprins Haakon.

Finne seg til rette i skolen

Arbeidsinstituttet Drammen

Arbeidsinstituttet er et styrkebasert og praksisnært læringssted for ungdommer. Ved AIB jobber de med et styrkebasert tenkesett der de leter etter talent og styrker.

Tenkesettet heter Appreciative Inquiry(AI) og bygger på positiv psykologi.

Hvert år går 170 - 180 ungdommer på AIB, som har avdelinger i Drammen, Kongsberg, Midtfylket og Ringerike.

- Vi brenner for at alle unge skal finne seg til rette i skolen og kvalifisere seg for arbeidslivet, slik at de blir aktive medborgere og får gode liv.

Ingebjørg Mæland

- Ved å fokusere metodisk og systematisk på styrkene til hver enkelt elev, medarbeidere og samarbeidspartnere ser vi at vi forløser potensial og oppnår resultater ingen trodde var mulig, sier Mæland.

Egmont Fonden gir 12,5 millioner til Kronprinsparets Fond

Kronprinsparets Fond og danske Egmont Fonden inngår nå et langsiktig og strategisk samarbeid med felles mål om å gi enda flere unge i Norge mulighetene og forutsetningene til å skape seg gode og verdige liv. Avtalen løper over fire år og har en totalverdi på 12,5 millioner kroner.

- Egmont Fonden er en stor og profesjonell aktør, og har mer enn 95 års erfaring med allmennyttig arbeid for og med barn og unge, sier daglig leder i Kronprinsparets Fond, Irene Lystrup.

- Sammen skal vi sikre at prosjektene i Fondet når ut til enda flere unge, og at prosjektene kan utvide med nye aktiviteter til gode for flere, fortsetter hun.

- Gjennom aktiv og gjensidig kompetansedeling skal vi også bidra til at god metodikk og gode ideer spres på tvers av landegrensene, og at flere blir inspirert til å gjøre enn innsats, sier Lystrup.

Samarbeidet med Egmont Fonden vil særlig fokusere på utvikling og skalering av prosjektene Arbeidsinstituttet i Buskerud og Lærervikaren.

- At Egmont Fonden anerkjenner dette arbeidet, og nå gir oss muligheten til både å utvikle arbeidet videre – og dele vår kompetanse og erfaring med flere er bare fantastisk, sier Mæland.

Begge prosjektene fokuserer på utdanning og læring for unge, som er ett av Egmont Fondens hovedsatsningsområder.

- Vi er veldig glade for å ha inngått et samarbeid med Kronprinsparets Fond, som arbeider både profesjonelt og ambisiøst, og som har skapt gode resultater for unges trivsel og læring, sier Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens støtte- og bevilgningsadministrasjon.

- Vi tror vi kan lære mye av hverandre på tvers av landegrensene, og dermed sikre best mulig innsats for noen av samfunnets mest sårbare, avslutter Henriette Christiansen i Egmont.


Publisert 21. januar 2016, oppdatert 21. januar 2016.