Flere elever fullfører videregående

Andelen elever i Buskerud som fullfører videregående med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år har økt.

Buskerud fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring og eier og driver 13 videregående skoler i Buskerud. Skolene har til sammen ca 9 000 elever.

Høsten 2010 startet over 3 300 elever i Buskerud sin videregående opplæring, og inngår i statistikken over gjennomstrømning i videregående opplæring fra 2010 til 2015.

72 prosent av disse elevene fullførte sin videregående opplæring med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år, viser en landsoversikt fra Statistisk sentralbyrå.

- Buskerud fylkeskommune satser på mange ulike grep for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Vi er svært glade for å se at resultatene går oppover, og det sporer til fortsatt innsats.

Jan-Helge Atterås, fylkesutdanningssjef i Buskerud

Høyere blant kvinner enn menn

Som årene før er gjennomstrømning i videregående opplæring høyere blant kvinner enn menn, men den nevnte økningen skjer i begge grupper.

I 2015 hadde 77 prosent av kvinner og 67 prosent av menn fullført i løpet av fem år mot henholdsvis 76 prosent og 65 prosent året før.

- Det er interessant at guttene som tradisjonelt har hatt større frafall, nå ser ut til å ha en bedre utvikling, sier Sissel Urke (V), leder av hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune.

- Vi jobber for å få en større variasjon i utdanningstilbudene, slik at flest mulig får tilpasset utdanningen etter sitt behov.

Sissel Urke (V)

Les også: 9 500 har søkt om skoleplass i Buskerud 2016/2017

Hvordan gikk det med elevene etter 5 år i videregående opplæring i Buskerud?
59 prosent fullfører og består på normert tid, som tilsvarer den høyeste fullføringsevnen i denne statistikkens levetid.

Høyeste andel noensinne

Totalt startet nær 64 000 elever her i landet  sin videregående opplæring første gang høsten 2010.

73 prosent av disse elevene fullførte sin videregående opplæring med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år.

Andelen som fullfører er den høyeste siden statistikken ble publisert første gang for startkullet 1994, de siste årene har den ligget på rundt 70 prosent, i følge Statistisk sentralbyrå.

Som i fjor har Akershus høyest gjennomstrømning i landet, med en andel på 79 prosent elever som fullfører i løpet av fem år.

Sogn og Fjordane er fylket som tidligere år har hatt høyest gjennomstrømning, her er andelen nå på 77 prosent, opp fra 64 prosent året før. Deretter følger Oslo og Møre og Romsdal der andelen er 76 prosent.


Publisert 3. juni 2016, oppdatert 3. juni 2016.