Flere tar bussen i Buskerud

Det ble registrert 100 000 flere kollektivreiser i Buskerud i fjor. - Nå styrker vi kollektivtilbudet med seks millioner kroner og forventer ytterligere vekst, sier Olav Skinnes (Sp).

Stadig flere velger å reise kollektivt i fylket. I følge ferske tall fra kollektivselskapet Braker ble det foretatt 11,2 millioner reiser med Brakar i fjor, 100 000 flere enn året før.

- Den største veksten kommer i områder hvor vi har satset ekstra siste år. Det er de store pendlelinjene inn og ut av Drammen som vokser mest, sier Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar

- Disse ønsker vi også å satse på framover, fortsetter Sundfjord.

Brakar er eid av Buskerud fylkeskommune og leder av hovedutvalget for samferdselssektoren, Olav Skinnes (Sp) er i likhet med Sundfjord godt fornøyd med økningen.

- Målet vårt er at flere skal reise kollektivt. Vi styrker fra 1. april kollektivtilbudet med seks millioner kroner, og forventer resultater allerede i år.

Olav Skinnes (Sp)

Les også: Bedrer busstilbudet etter ønske fra innbyggerne

Olav Skinnes
Olav Skinnes er godt fornøyd med økningen, men forventer ytterligere vekst i året som kommer.

Buskerudbyen

Det er først og fremst Lier, Øvre Eiker og midtre deler av fylket som har vekst i reiser i fjor.

I Lier har antallet reiser vokst jevnt og trutt siden Brakar la om tilbudet høsten 2014 og satset på flere avganger på linje 71 Drammen – Asker, skriver selskapet i en pressemelding.

Linje 71 er nå en av del aller travleste linjene i fylket. Bare linje 3 Kastanjesletta – Fjell i Drammen har flere reiser siste år.

I Øvre Eiker og Modum bidrar satsingen på linje 100 Vikersund – Drammen, linje 117 Ormåsen - Hokksund og mer effektiv kjøring mellom Hokksund og Drammen med linje 102 til vekst. Disse linjene ble lagt om i 2014, og Brakar ser nå gode resultater av dette.

-Drammen og Nedre Eiker er områder hvor vi ønsker større vekst i året som kommer, sier Sundfjord.

- Det store løftet kommer ikke før med en eventuell Buskerudbypakke 2, og det er viktig at denne kommer på plass. Buskerudbyen har gitt midler til å styrke linje 51 Mjøndalen – Drammen i 2016, og vi ønsker også å bruke ekstra midler bevilget av fylkestinget til å styrke busstilbudet i Drammen, sier han.

- Målet er en betydelig økning, særlig når vi ser på Buskerudbypakke 2, så forventer vi en økning, sier Olav Skinnes i fylkeskommunen.

-Nå mener vi en satsing i området hvor det bor flest folk i Buskerud er nødvendig, sier Brakardirektøren Sundfjord.

Resultater i Buskerud:

Kongsberg

I Kongsberg er det en liten nedgang i antall reiser. Brakar ser på tilbudet her med tanke på en endring høsten 2016.

– Høsten 2014 la vi om tilbudet for å bedre korrespondanse med tog for alle linjer på Kongsberg. For bylinjene har ikke dette vært så vellykket som vi ønsker, sier Sundfjord. Vi gjør i disse dager markedsundersøkelser i området for å avgjøre hvordan vi kan skru sammen kollektivtilbudet optimalt innenfor de rammer vi har, sier han.

Røyken og Hurum

I Røyken og Hurum er det også her liten vekst i antall reiser. Brakar jobber for å bedre korrespondanse mellom linjene for å gi enklere reise for reise til og fra Drammen. Linje 81 Drammen – Sætre er styrket i helgene og kvelden, og dette skal på sikt også bidra til at flere velger å reise kollektivt. I 2016 er det også bevilget ekstra penger til å bedre kollektivtilbudet i dette området.

-Brakar har hatt god dialog med Hurum kommune og Buskerud fylkeskommune rundt forslagene til tiltak, sier Sundfjord. Vi er spent på hvordan dette blir tatt imot og tatt i bruk

Ringerike

På Ringerike går antall reiser nedover. Det har vært en jevn nedgang i området hele året – også på ekspresslinjen mellom Hønefoss og Oslo. Her tok Brakar over driften fra TIMEkspressen sommer 2016, og kjører tilbudet uten offentlig støtte. Fylkestinget bevilget likevel penger til å redusere prisen på 30-dagers periodebillett på linjen, uten at det ga veldig stor vekst.

– Vi konstaterer at nedgang i pris på periodekort ikke har snudd den negative trenden på denne linjen i 2015, sier Sundfjord.

Det er også på lokallinjene i Ringerike og Hole. Brakar skal endre busstilbudet på Ringerike høsten 2016. Målet er et mer effektivt linjenett som er enklere å forstå, og som skal gi flere reiser. – Dagens busstilbud på Ringerike kan være litt vanskelig å sette seg inn i for nye reisende, og vi mener det er stort potensial for å utvikle busstilbudet.

Brakar gjennomfører i vinter markedsundersøkelser i området for å utforme et mer kundevennlig kollektivtilbud.

Hallingdal

Hallingdal har en liten vekst i antall reiser i 2015. Store deler av busstilbudet i området er bundet opp i skolekjøring og antallet reiser varierer dermed litt med antall elever som kjører buss fra år til år. Skolelinjene er også åpne for andre reisende, og utgjør store deler av Brakars kollektivtilbud i dette området.


Publisert 13. januar 2016, oppdatert 13. januar 2016.