Folketallet i Buskerud vokser kraftigere enn landsgjennomsnittet

- Når vi sammenligner tallene for 2014 med fjoråret så ser vi at folketallet i Buskerud vokser kraftigere enn landsgjennomsnittet.

Ved årsskiftet var folketallet i Buskerud 277 684 personer, 2 947 flere enn året før, viser offisielle tall fra Statistisk sentralbyrå.

- Det er svært gledelig at det er nettoinnflytting i alle våre regioner. Det viser at Buskerud er et attraktivt fylke.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

Buskerud fylke består av 21 kommuner, og er delt inn i seks regioner:

  • Drammensregionen: Drammen, Nedre- og Øvre Eiker
  • Vestviken: Lier, Røyken og Hurum
  • Kongsberg og Numedal: Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal
  • Midt-Buskerud: Krødsherad, Sigdal og Modum
  • Ringeriksregionen: Ringerike og Hole
  • Hallingdalsregionen: Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå

- Vi ser eksempelvis at satsingen som Hallingdalsregionen gjør, har gitt resultater, fortsetter Ryberg.

Roger Ryberg

-  Buskerud nærmer seg nå 280 000 innbyggere, og vi i Buskerud fylkeskommune skal føre en ansvarlig politikk som sikrer innbyggerne trygghet og forutsigbarhet for et godt tjenestetilbud, sier fylkesordføreren.

Større vekst enn landsgjennomsnittet

- Når vi sammenligner tallene for 2014 med fjoråret så ser vi at folketallet i Buskerud vokser kraftigere enn landsgjennomsnittet.

Espen Karstensen, rådgiver statistikk og analyse i Buskerud fylkeskommune

- Befolkningsveksten for Norge var på 0,9 prosent i fjor, mens den for Buskerud var på 1,1 prosent. Tallene var helt motsatt året før, forklarer Karstensen.

Befolkningsvekst regioner Buskerud
Søylene viser befolkningsvekst i regionene i Buskerud 2015-2016. Kilde: SSB

Befolkningsutviklingen påvirkes av tre faktorer; fødselsoverskudd, netto innenlands flytting og netto innvandring.

Over 60 prosent av Buskeruds befolkning bor i nedre del av fylket.

- Vi ser at også i år er det regionene i nedre del av fylket som vokser mest, og det er også her vi venter den største veksten årene som kommer, avslutter Espen Karstensen.


Publisert 19. februar 2016, oppdatert 19. februar 2016.