Foreslår Viken som navn på storregion

Regionreformen: Foreslår Viken som navn på storregion der Akershus, Buskerud, Østfold og kanskje Vestfold fylkeskommune slår seg sammen.

En historiske dag! De fire fylkene rundt Oslofjorden møttes torsdag til en felles fylkestingssamling på Holmsbu Hotel & Spa i Hurum kommune.

Les ogsåProgram for todagers samlingen på Holmsbu

Bakgrunnen for at politikerne samles er at kommunalminister Jan Tore Sanner ønsker at landets fylker kontakter naboen i forbindelse med kommune- og regionreformen.

Les også: Sanner vil ha 10 regioner innen 2020

- En stor maktfaktor i Norge

- Det er imponerende at de fire fylkestingene samler seg og skaper et bredt eierskap til prosessen, mener leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad.

Njåstad under felles fylkestingssamling i Holmsbu

Njåstad innledet under samlingens første dag om hvilke forventninger regjeringen har til fylkeskommunene i regionreformarbeidet.

- De fire fylkene går foran og viser at de er kommet langt.

Helge André Njåstad, leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget

Det legges opp til at nye oppgaver skal tilføres de nye folkevalgte regionene. Regjeringen er imidlertid tydelig på at dersom det ikke blir færre fylker, vil det ikke bli nye oppgaver.

- En storregion vil få mer på samfunnsutvikling, næringsutvikling, landbruk og miljø, kultur og vegadministrasjonen, understreker han.

Njåstad forklarer at etter at regionstrukturen er på plass, så vil det bli satt ned et nytt ekspertutvalg for å se på hvilke andre oppgaver man kan flytte fra stat og til regionene.

By og land

De fire fylkesordførerne mener fylkene langs fjorden har mye til felles, og at de vinner mye på å stå sammen.

- Østlandssamarbeidet  er et godt eksempel på samarbeid rundt fjorden. Vi løftet InterCity-utbyggingen. Hadde vi ikke gjort det i Østlandssamarbeidet, så hadde vi ikke fått gjennomslag og hatt den utbyggingen vi har i dag.

Ole Haabeth (Ap), fylkesordfører i Østfold fylkeskommune

Østlandssamarbeidet er et frivillig nettverkssamarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold.

Fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg, sitter i dag som leder av Østlandssamarbeidet, og han mener en ny storregion vil få stor innflytelse.

- Med en ny storregion så har vi sjansen til å se ting i en helhetlig sammenheng.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune

Ole Haabeth mener det er viktig å komme fram til løsninger som er nyttige for alle medlemmene.

Felles fylkesting i Holmsbu

- Jeg har kjempetro på at et regionting som kan diskutere søndre deler av Østfold og øvre deler av Buskerud, sier Haabeth.

- Vi må klare både å ta hensyn til det urbane og det landlige, og der har de fire fylkeskommunene mye til felles.

Anette Solli (H), fylkesordfører i Akershus fylkeskommune

Fylkestinget i Vestfold fylkeskommune skal i neste uke behandle sak om regionretning.

- Hvem vi går videre med blir avgjort om en uke, men jeg synes det er veldig viktig og spennende å være med her på Holmsbu.

Rune Hogsnes (H), fylkesordfører i Vestfold fylkeskommune

Nytt navn

Under møtet torsdag ble forslaget til navn på den nye storregionen presentert.

- Viken er det historiske navnet på områdene rundt Oslofjorden, og som var i alminnelig bruk i vikingtiden og middelalderen.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune

På 1100-tallet lå fire av landets seks største byer i det gamle landskapet Viken: Tønsberg, Oslo, Sarpsborg og Konghelle (ved Göteborg).

Betegnelsen Viken brukes fortsatt om området rundt Oslofjorden, på tvers av fylkes- og kommunegrensene. Eksempler er Viken Skog, Viken Filmsenter, Viken Fiber, Vestviken kollektivtrafikk og Vestre Viken helseforetak (Buskerud, Asker og Bærum).

Lågen, Drammenselva, Haldenvassdraget og Glomma munner alle ut i Oslofjorden («Viken») og binder landskapene sammen.

- Viken er et norsk navn som fungerer godt alene og som dekker områdene geografisk og historisk.

Roger Ryberg 

Møttes før sommerferien

Fylkesutvalgene i de tre fylkeskommunene Akershus , Buskerud og Østfold møttes før sommerferien i Østfold der de diskuterte en mulig sammenslåing til en større region langs Oslofjorden.

Vestfold fylkeskommune var da tilstede som observatør representert ved sin fylkesordfører.

Fylkes­kommunene oppfordres til å fatte vedtak om sammenslåing innen 1. desember 2016.

Regjeringen tar sikte på å legge frem forslag til ny kommunestruktur og regionstruktur for Stortinget våren 2017.

Sammen­slåinger som blir vedtatt av Stortinget, vil som hovedregel tre i kraft 1. januar 2020.


Publisert 8. september 2016, oppdatert 27. september 2016.