Forhandler om ny region

Østfold, Akershus og Buskerud fylkeskommuner er i gang med forhandlinger om å danne Region Viken.

Forhandlingsutvalget fra de tre fylkeskommunene hadde forhandlingsmøte fredag 30. september og lørdag 1. oktober på Radisson Blu Airport hotell.

- Det er godt å ha kommet i gang med forhandlingene. Stemningen er god. En avtale må være balansert og sørge for at alle tre føler seg som vinnere.

Fylkesordfører i Buskerud Roger Ryberg

En ny region som styrker hele regionens fortrinn og muligheter, skaper gode og effektive tjenester og en helhetlig, balansert og bærekraftig utvikling i hele regionen, er blant de viktige målsettingene for forhandlingsutvalgets arbeid.

Forhandlingsutvalget har som oppgave å komme fram til en felles plattform for å slå sammen Østfold, Akershus og Buskerud til Region Viken, som skal legges fram for fylkestingene i de tre fylkene i desember 2016.

Skal løse oppgavene helhetlig og er klar til å overta statlige oppgaver

Oppgaver innen klima- og miljø, samferdsel, videregående opplæring og regional utvikling, og modeller for hvordan en ny region skal arbeide med disse sakene, var noen av temaene som ble drøftet møtet på Gardermoen.

Staten er i dag organisert i ulike etater og sektorer, som hver seg har funnet sin regionale organisering.

En ny direkte folkevalgt region vil være klar til å ta over flere oppgaver fra staten. Det vil bidra til bedre samordning og synliggjøre tydeligere for innbyggerne hvem som har ansvaret.

Styringsform og samarbeid

De tre fylkene har i dag formannskapsmodell som styringsform. Forhandlingsutvalget drøftet formannskapsmodell eller parlamentarisk styringsform, og regiontingets størrelse.

Oslo vil uavhengig av regionløsning være en svært sentral samarbeidspartner, for eksempel når det gjelder helhetlige løsninger for samferdsel og arealpolitikk.

Forhandlingsutvalget drøftet ulike modeller for å videreutvikle samarbeidet med Oslo og en framtidig Region Viken.

Det er også viktig å ha gode samarbeidsmodeller med kommunene. I den nye regionen er det per i dag 61 kommuner, og selv om det blir færre på grunn av kommunesammenslåing vil det fremdeles bli mange kommuner å samarbeide med.

Videre ble modeller for håndtering av felles økonomi i de tre fylkene, personalpolitikk og prinsipper for lokalisering av administrasjonsfunksjoner diskutert.

- Vi vil bruke tiden fram mot jul for å få til dette. Det betyr at vi ikke lander enkeltpunkter, men venter til vi har en komplett løsning nærmere jul, sier fylkesordførerne Anette Solli, Roger Ryberg og Ole Haabeth.

 Forhandlingsutvalget skal ha sitt neste forhandlingsmøte 7. oktober.

Informasjon om regionreformen


Publisert 3. oktober 2016, oppdatert 3. oktober 2016.