Fylkeskommunen styrker samarbeidet med kommuneregionene ytterligere

Utvikling av hele fylket: Buskerud fylkeskommune samlet ordførerne og kommuneregionene for å løse felles utfordringer.

Onsdag samlet Buskerud fylkeskommune ordførerne og kommuneregionene i Buskerud til møte på Klækken på Ringerike.

I Buskerud er det organisert seks kommuneregioner og samtlige 21 kommuner er med i samarbeidet.

- Vi ønsker nå å vitalisere fylkespolitikken og fylkeskommunen ved å legge tilrette for mer medvirkning og tettere dialog med kommuneregionene.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

- Vi skal bruke mer tid og krefter, og vi i fylkeskommunen ønsker å styrke samarbeidet med kommunregionene ytterligere, sier Ryberg.

Buskerud fylkeskommune har oppnevnt to politiske regionkontakter for hvert område som deltar i møter ute i regionene.

- I tillegg til disse møtene vil en slik samling som vi nå har gjennomført her på Klækken bli en årlig foreteelse, fortsetter fylkesordføreren.

Tett dialog med kommunene

Kjell B. Hansen
Ordfører i Ringerike kommune, Kjell B. Hansen, var en av ordførerne som delte erfaringer under møtet på Klækken.

Buskerud fylkeskommune har i dag allerede partnerskapsavtaler med kommuneregionene i fylket.

Nå styrkes samarbeidet ytterligere både administrativt og politisk.

- Vi skal fortsette å ha den tette dialogen fordi det er temaer som er felles der kommunene og fylkeskommunen trenger å samhandle, sier fylkesordfører Ryberg.

Skal planene bli noe mer enn planer, så må man samhandle og være inne på hverandres arenaer.

- Vi skal være mer aktive, ikke bare være en lyttepost, men bruke arenaen som kommuneregionenen er, sier Ryberg.

Les også: - Nå skal vi finne løsninger sammen

- Fylkeskommunen er en aktiv samarbeidspartner, og vi i kommunene ser betydningen av å jobbe tett med fylkeskommunen, sier Kjell B. Hansen, ordfører i Ringerike kommune.

«Samtidighet og god kontakt mellom aktørene i arbeidet med planstrategiarbeidet i et fylke vil være viktig både for å få til en god avklaring av utfordringer og for å få en felles enighet om planbehov i fylket, samt hvordan dette kan løses gjennom regionalt, interkommunalt og eller kommunalt planarbeid.»

Veileder, Regional planstrategi


Publisert 11. februar 2016, oppdatert 27. september 2016.